Sådan får du fremtidens kommunikationsplatform


Med Microsoft Lync Server 2010 (tidligere Office Communications Server) introducerer Microsoft den næste generation af Unified Communications. 

Kombinationen af Lync Server 2010 og Exchange Server giver dine medarbejdere mulighed for at kommunikere både i realtid og asynkront. På den måde kan behovet for at komme i kontakt med kolleger, kunder og andre interessenter dækkes – uanset tid og sted. 

Kommunikationsmæssigt paradigmeskift

De dage, hvor medarbejderne arbejdede i faste tidsrum og altid var på kontoret, er ved at rinde ud. Nu arbejder rigtig mange på varierende tidspunkter og ofte fra forskellige steder – på den måde optimeres arbejdstiden, og ressourcerne bruges, når det er nødvendigt og relevant.

Samtidig stiger andelen af opgaver, der kræver input fra kolleger, kunder eller partnere, og der arbejdes langt mere sammen og på tværs af ***- og geografiske grænser end hidtil.

Det stiller nye, større krav til de værktøjer, medarbejderne har til rådighed i løbet af arbejdstiden:

*Mulighed for at arbejde uafhængigt af tid og sted

*Behov for en hurtig og effektiv person- og kompetencesøgning

*Fleksibilitet i valget af kommunikationsværktøj

Microsoft Unified Communications kan hjælpe med til at øge din virksomheds produktivitet og effektivitet, forbedre kundeservicen og give god grobund for grønne initiativer.

Find, kommuniker og samarbejd

Med Microsoft Lync Server 2010 og Exchange Server kommer medarbejdere, kunder og partnere i kontakt med hinanden – uanset deres fysiske lokation.

Microsoft Unified Communications, der er kombinationen af de to servere, giver dine brugere adgang til en intuitiv brugergrænseflade, der kan tilgås direkte fra kendte applikationer så som Outlook, Word og SharePoint.

Brugergrænsefladen gør dine medarbejdere i stand til – vha. et udvalg af kommunikationskanaler – at kontakte og udveksle viden eller informationer med præcis de personer, de har behov for i hvert enkelt tilfælde.

Udvalgte features

Microsoft Lync dækker over en række forskellige features – fra e-mail og instant messaging til IP-telefoni og videokonferencer.

Med den integrerede presence (visning af tilgængelighed) bliver det f.eks. nemt at finde den rigtige kollega, se om personen er ledig og med ét enkelt klik vælge den mest hensigtsmæssige måde at kommunikere på – i enhver situation.

Samtidig kan medarbejderne starte en videokonference med mulighed for at dele desktop, programvinduer eller endda skrive på et fælles, virtuelt whiteboard – og dermed undgå at skulle maile dokumenter frem og tilbage med korrekturer og kommentarer.

På den måde kan dine medarbejdere på én gang øge produktivitet, få information, når det har stor forretningsmæssig værdi samt reducere kommunikations- og rejseomkostningerne.

To servere – én platform

Lync Server 2010 er den del af Microsofts Unified Communications platform, der muliggør kommunikation i realtid med bl.a.:

*IP-telefoni, inkl. omstillingsfunktioner

*Presence: se tilgængelighedsstatus på dine kolleger, inden du kontakter dem

*Instant Messaging

*Audio-, video- og webkonference

*Click-to-communicate: direkte fra Office, SharePoint m.v.

*Telefonmøder

Den anden del er Exchange Server, der dækker behovet for asynkron kommunikation med bl.a.:

*E-mail

*Voice Mail

*Fax

*SMS

Da der samtidig er tale om åbne systemer, kan de integreres med virksomhedens øvrige systemer som f.eks. analoge/IP-baserede telefoni- og videokonferencesystemer.

Grundlaget i Microsoft Unified Communications er den platform, der samler trådene og administreres gennem en enkel infrastruktur. På den måde reduceres driftsomkostningerne, samtidig med at brugerne kan bruge platformen uden yderligere oplæring. Og pga. opbygningen kan serveren implementeres direkte i din virksomheds eksisterende it infrastruktur.

Få mere at vide

Microsoft Lync Server 2010 blev lanceret den 17. november i Tivoli Congress Center. Klik herog se video fra lanceringen og læs mere om Microsoft Lync Server 2010 og Microsoft Unified Communications.

Ønsker du at diskutere, hvilke fordele Lync Server 2010 og Microsoft Unified Communications kan give din virksomhed, er du velkommen til at kontakte Jørgen Rahbek, Unified Communications produktchef, på jorgenr@microsoft.com eller på 45 67 84 07.

Comments (0)

Skip to main content