Nem integration til SAP med Microsoft Dynamics AX


En lang række større virksomheder benytter med stor succes SAP til deres centrale økonomifunktion. Men det kan være en stor udfordring, hvis løsningen skal bruges i en stor organisation på tværs af geografi og afdelinger. 

Microsoft gør det nemt at integrere jeres eksisterende økonomisystem med det mere tilgængelige og brugervenlige Microsoft Dynamics AX til mindre afdelinger og datterselskaber.

Det betyder valide og opdaterede data, da brugerne nemt kan bruge deres lokale økonomiprogram, og koncernen kan udnytte data direkte i koncernens centrale økonomisystem. 

Når Dynamics AX og SAP fletter fingre

Hidtil har valget af leverandør været den største barriere for integration mellem SAP og et andet økonomisystem. Leverandøren skulle kunne levere et velfungerende forbindelsesled mellem systemerne – ikke kun lige nu, men også på sigt. Ved opdateringer i de eksisterende systemer opstod der ofte behov for, at virksomheden fandt en ny leverandør, der kunne sikre forbindelse mellem de ”gamle” systemer og det opdaterede produkt. 

Den nye ”two-tier connector” til Microsoft Dynamics AX sikrer en kontinuerlig sammensmeltning mellem de to systemer. Integrationen kræver ikke, at der udvikles individuelle løsninger, og løsningen er fremtidssikret, da de forskellige forbindelsesmuligheder findes som standard i Microsoft Dynamics AX. 

Tilpas den enkelte afdelings behov

Med SAP som grundlæggende økonomisystem i koncernen, kan Microsoft Dynamics AX tilpasses lokalt i forhold til den enkelte lokations behov uden at gå på kompromis med koncernens krav til indrapportering. Det giver en høj grad af fleksibilitet for den enkelte afdeling, når systemet kan matches op mod både brugernes behov og ledelsens krav. 

Lokalafdelingen får et brugervenligt og intuitivt værktøj til den daglige indrapportering, og koncernledelsen samt økonomiafdelingen kan bruge tallene direkte i virksomhedens kernesystem. Konsolideringen af jeres data er stadig den samme. 

Brugervenligt med den kendte Office-pakke

Microsoft Dynamics AX er tæt integreret til de Office-programmer, mange allerede kender og bruger. Det skaber transparens og øget brugertilfredshed, når økonomisystemet kan bruges uden yderligere oplæring i et kompliceret program. Samtidig kommer nye medarbejdere hurtigt i gang, da oplæringen er minimal. 

Det giver ensartet rapportering og mere tilfredse medarbejdere, når de bruger et kendt system og ikke skal lære et stort og indviklet økonomisystem at kende for at kunne indrapportere og udføre deres arbejde. 

Se en demo og download en gratis prøveversion

Hvis du gerne vil se mere om, hvordan Microsoft Dynamics AX fungerer eller gerne vil teste det på dit eget system, kan du downloade en demo eller en trial

Vil du høre mere om, hvordan din virksomhed kan udnytte integrationen mellem SAP og Microsoft Dynamics AX til virksomhedens fordel, er du velkommen til at kontakte Per Christensen, Core ERP Product Marketing Manager, på pchrist@microsoft.com

Du kan også læse mere om Microsoft Dynamics AX her.

Comments (0)

Skip to main content