SDC udfordrer konkurrenterne ved at anvende Microsoft-teknologi


Skandinavisk Data Center A/S (SDC) forventes at spare 100 mio. DKK om året ved at overføre sit kernebanksystem fra en mainframe-platform til Microsoft .NET. En besparelse som vil øge virksomhedens konkurrenceevne markant. 

En stor spiller i bankverdenen
SDC blev etableret i 1963 og ejes af 150 mindre og mellemstore finansielle institutioner i Danmark, Sverige, Norge og Færøerne. Med sine rødder dybt forankret i den finansielle sektor leverer SDC i dag it-løsninger medlemsbankerne. Løsninger, som skal støtte op om forretningsudviklingen, øge konkurrencedygtigheden og skabe merværdi på tværs af landegrænserne. 

Målsætningen: Vi skal spare 30 %
Da omkostningsbesparelser er et af SDCs vigtigste mål, var der behov for en løsning til at minimere udgifterne, samtidig med at man bibeholdt og tiltrak nye medlemsbanker. Ved at overføre sin mainframe-løsning til en Windows-platform forventer SDC at reducere driftsomkostningerne til sit kernebanksystem med 30%. Det giver ikke bare en betydelig konkurrencefordel, men eliminerer samtidig en række øvrige interne udgifter. 

En 3-årig projektplan sikrer kvaliteten
Projektet startede i maj 2009 og foregår i tre faser, der skal sikre, at alt foregår gnidningsløst. Den første fase blev gennemført i maj 2010 og omfattede flytning af de tungeste transaktioner til .NET for alle bankerne. Anden fase af projektet, der omfatter flytning af de resterende transaktioner for bankerne og nogle af netbankerne, forventes at være afsluttet i foråret 2011. Og den tredje og sidste fase, hvor de sidste netbanker bliver flyttet, og hele DB2-databasen bliver overført til en SQL-server, afsluttes efter planen i 2012. 

”Vores primære mål er omkostningsbesparelser uden kvalitetsforringelse. Den voksende konkurrence kombineret med den finansielle krise øger fokus på produktionsomkostningerne i hele den vestlige verden. Det gælder også for de banker, der er tilknyttet SDC, da it er deres næststørste udgift”, siger Erik Jacobsen, administrerende direktør, SDC. 

”På den anden side er det vigtigt, at vi kan reducere omkostningerne uden at effektiviteten og pålideligheden ved vores kernesystem påvirkes negativt. Systemet er, som navnet angiver, kernen i den daglige forretning hos vores kunder”, fortæller han. 

Får støtte fra Microsoft gennem hele projektet
”Vores erfaring viser, at det er muligt at opnå væsentlige omkostningsbesparelser uden at gå på kompromis med kvaliteten ved at lægge driften over på en stor og billigere .NET-platform. Samtidig har vi fået en enorm støtte fra Microsoft, som har gjort, at vi allerede nu kan køre 1,1 mio. transaktioner om dagen på den nye platform”, siger Erik Jacobsen. 

Fælles løsninger til fælles behov
”Hos Microsoft deler vi SDC’s filosofi om fælles løsninger til fælles behov. Og det er oplagt, at ønsket om omkostningsbesparelser medvirker hertil”, siger Karen Cone – Microsofts nyligt udnævnte direktør for den globale sektor for finansielle services. 

”Tidligere kørte SDC sit kernebanksystem på en mainframe. Nu vil man udføre samme funktioner på Windows, som er en billigere løsning med lav risiko. Dermed kan SDC tilbyde sine kunder stordriftsfordele, der betyder, at selv en ret lille, lokal bank kan levere bankydelser med de samme forholdsmæssige it-omkostninger som selv de største banker”, fortæller hun. 

.NET giver SDC en hurtigere reaktionsevne
SDCs overgang fra en mainframe til en mere fleksibel, skalerbar og meget let tilgængelig Microsoft-platform med forbedrede funktioner vil gøre SDC i stand til at reagere hurtigere og mere effektivt på kravene fra mindre og mellemstore bankkunder. 

Microsoft Services, Microsofts konsulent- og virksomhedssupportdivision, har endvidere hjulpet SDC med livscyklusservice og med at løse de missionskritiske behov for tilgængelighed og support af kernesystemet, der udnyttes fuldt ud på Microsoft-platformen. 

Hør mere om Microsoft Services og SDC-casen
Vil du vide mere om Microsoft Services og mainframe-migreringen hos SDC, er du velkommen til at kontakte Crilles Jansen, Microsoft Services, på crillesj@microsoft.com eller på tlf. 5157 8312.

Comments (0)

Skip to main content