Få distribueret applikationer hurtigt


Med Microsofts applikationsvirtualisering , App-V, falder time to market for applikationer fra et gennemsnit på seks uger til fem-otte dage – samtidig bliver licensstyring og styring af virksomhedens applikationer markant nemmere. Både Jyske Bank og Nykredit er allerede langt i processen med fremtidig brug af App-V. 

Hurtigere at få programmer ud til alle ansatte
JN Data anvender dagligt 30 forskellige programmer via App-V på 250 arbejdsstationer. Tidligere tog det i snit seks uger, fra JN Data stod med et program, der skulle rulles ud i organisationen, til det var installeret på arbejdsstationerne, og brugerne kunne anvende programmet. Med Microsofts applikationsvirtualisering – App-V – kan det nu gøres i løbet af få dage. Henrik Holm og JN Data har anvendt App-V i mere end to år og er meget begejstrede for mulighederne. 

”Vi synes, App-V er en rigtig god idé. Det, vi kan lide ved App-V, er, at time to market for applikationer i vores koncept falder fra et gennemsnit på seks uger til forventet fem-otte dage,” siger Henrik Holm. 

Ikke alene er det mere tilfredsstillende for brugerne, at de ikke skal vente så lang tid på at få deres programmer; JN Datas teknikere sparer også tid. 

Bedre styring af licenser og applikationskontrol
De første programmer, JN Data har valgt til at skulle køre under App-V, anvendes som udgangspunkt kun af få brugere. Programmerne ligger centralt på en server, og når en bruger med de adgangsrettigheder ønsker at anvende et bestemt program, vil programmet blive streamet ned til brugerens maskine. 

Det giver JN Data mulighed for at få bedre styr på softwarelicenser og formentlig spare nogle penge.
”Det er noget af det, som vi slås med i vores nuværende opsætning. Hvis en bruger eksempelvis synes, at Visio er godt, så skal vi installere det på alle de maskiner, som den bruger kan anvende,” forklarer Henrik Holm. 

Det er ikke alle slags licensaftaler, der gør det muligt at installere software på flere maskiner for én bruger – ikke uden at der skal betales ekstra for det. Når programmerne ligger centralt, vil det kun være brugere med adgangsrettigheder, der kan se og bruge det enkelte programm. 

”Vi har adgangsstyring, der sikrer, at det antal brugere, der har adgang til produktet, svarer til det antal, vi betaler for. Hvis vi siger, at der er 10 brugere, der må køre Visio, så er der kun 10 brugere, der kan køre Visio. Det vil give os en enorm gevinst, da det ellers kan være svært at styre,” siger Henrik Holm. 

”Med App-V kan vi få at vide, hvem der har brugt hvad og hvornår. Der er totalt styr på det, ligesom det kan begrænses, hvor mange der kan køre en applikation. Det er nogle helt unikke muligheder, i forhold til hvad vi kan i dag,” forklarer Henrik Holm. 

Jyske Bank og Nykredit skal i gang
JN Data varetager driften af it systemer, infrastruktur og arbejdsstationer for Jyske Bank og Nykredit. JN Datas erfaringer med App-V vil komme virksomhederne til gode, da begge planlægger at anvende App-V. 

”Hele infrastrukturen er rullet ud i virksomhederne. Processerne er på plads ” siger Henrik Holm. 

Henrik Holms afdeling, DecTek (Decentral Teknologi), har arbejdet tæt sammen med driftsorganisationen, der normalt står for udrulning af software i virksomhederne. “De er voldsomt interesserede i det, da det bliver så meget nemmere,” siger han. 

Den måde programmer distribueres på i øjeblikket fungerer ikke længere så godt. ”Det nuværende koncept, vi anvender til at distribuere programmer med, skalerer ikke mere. Størrelsen af programmerne passer ikke med vores koncept i dag, ligesom hastigheden ved installation ikke er tidssvarende,” siger Henrik Holm. 

Så skal der gang i pakkeriet – 700 programmer venter
Når applikationerne skal distribueres ved hjælp af App-V, skal de forberedes ved, at man laver nogle såkaldte App-V Virtual application packages - der skal produceres nogle pakker af applikationen. 

”Nu mangler vi blot, at vores softwaredistributionsafdeling begynder at lave App-V pakkerne. De vil gøre det sammen med den applikationsansvarlige enten hos kunden eller hos JN Data,” siger Henrik Holm. 

Pakningen minder lidt om den proces, JN Data i dag foretager, når der udrulles programmer. I dag sker det ved, at softwaredistributionsafdelingen laver MSI-pakker, der er beregnet til at køre på hver eneste arbejdsplads. 

Der er løst anslået 700 programmer, der skal gøres klar til App-V. ”Vores erfaring viser, at der er omkring 30 procent af programmerne, der ikke rigtig bruges. Så vi tager ikke de 700 programmer fra en ende af,” beretter Henrik Holm om planen for at udrulle programmer i de to organisationer. 

“De programmer, der alligevel skal laves noget ved, bliver der lavet App-V pakker til. Det er for eksempel i forbindelse med nye programmer og/eller opdateringer til eksisterende programmer. Vi tager den nemme gevinst; vi skal under alle omstændigheder have distribueret programmet og dermed bruge tid på det. Så kan vi lige så godt bruge App-V, da vi heller ikke skal bruge så meget tid på det, som vi ellers skulle have gjort,” forklarer Henrik Holm. 

Streaming af store applikationer
Når applikationen første gang streames ned til en pc, vil der være en længere opstartstid, end hvis programmet havde været installeret lokalt på pc'en. Herefter vil programmet ligge i en fælles cache på pc'en, hvor det kan startes af den næste person, der har de rette adgangsrettigheder. 

”Men hvis han ikke har den fornødne adgangslegalisering i Active Directory, så kan han ikke se, det ligger på maskinen og kan altså ikke afvikle det. Programmet ligger i en fælles cache-fil på maskinen og er ikke installeret som normalt. Der er en autorisations-server, der afgør, om brugeren må køre programmet i den fælles cache,” forklarer Henrik Holm. 

Når programmet først er streamet ned til pc'en, vil opstartstiden være som normalt. ”Performance er ligesom, hvis programmet var installeret som normalt. Selvfølgelig er der en streaming-tid første gang. Vi har lige set et Adobe Lifecycle Manager produkt, der fylder 1 gigabyte, blive streamet ned til en pc og startet første gang. Opstartstiden for det var 25 sekunder,” siger Henrik Holm. 

Med til historien hører så også, at streamingen foregik over et 1 gigabit-netværk. Det er ikke en netværkskapacitet, man nødvendigvis kan forvente i alle Jyske Banks filialer og Nykredits afdelinger. 

”Nu er Adobe Lifecycle Manager heller ikke et program, som skal tilbydes til alle 12.000 brugere. Men vi kan regne på det, og med App-V's intelligente streaming krævede det blot streaming af 18 procent af programmet, førend programmet kunne starte,” lyder det fra Henrik Holm. 

Det kan lade sig gøre, fordi selve streamingen udføres intelligent. For i det 1 gigabyte store Adobe Lifecycle Manager vurderer App-V, hvor mange komponenter i programmet, der skal streames ned til pc'en, inden programmet kan starte på pc'en. I tilfældet med Adobe krævede det altså blot 18 procent af programmet; 180 Megabyte. 

Nogle få programmer ikke velegnet til App-V
Erfaringen fra JN Data viser, at det er et forsvindende lille antal programmer, der ikke kan køre under App-V. 

“Der er nogle applikationer, som ikke kan bruges. Det er de applikationer, der er systemnære såsom printerdrivere og antivirus-programmer. Den slags programmer som har snablen lidt længere nede i systemet end normale applikationer,” siger Henrik Holm. 

Det er JN Datas erfaring, at systemnære applikationer, som ikke kan køre under App-V, udgør omkring én procent af programmerne. Som tommelfingerregel regner JN Data med, at omkring 50 procent af programmerne uden videre kan køre via App-V, mens den anden halvdel kommer til at kræve lidt ekstra konfigurering af App-V pakken. Den ekstra konfigurering er ifølge JN Datas hidtidige erfaringer ikke tidskrævende. 

“Der kan gøres enormt meget. Måske skal man blot bruge en halv til en hel time ekstra på at lave sin App-V pakke,” siger Henrik Holm. 

App-V god til Windows 7-opgradering
Jyske Bank og Nykredit skal på et tidspunkt opgradere til Windows 7, men der er ikke lagt nogen endelig plan for den opgradering. 

“Det er en større migreringsomgang, som vil komme på et tidspunkt. Vi ved erfaringsmæssigt, at det er en sej omgang. Når Windows 7-opgraderingen begynder, kan vi samle den sidste rest af applikationer op, som vi ikke løbende har fået lagt over til App-V,” siger Henrik Holm. 

Hos JN Data kører man stadig mest Windows XP, selvom man er begyndt at opgradere til Windows 7. Her har App-V vist en anden af sine fordele. 

”Vi kører stadig Windows XP, men har nogle enkelte Windows 7. App-V er også perfekt i den forbindelse. Alle de applikationer, der kørte på XP-platformen via App-V, kører helt uændret videre på Windows 7-platformen,” siger Henrik Holm og fortsætter: ”Når man skifter til en Windows 7-maskine, vil alle de applikationer, man før anvendte via App-V på sin tidligere XP-maskine, være tilgængelige.” 

Han påpeger dog, at hvis der er enkelte Windows XP-applikationer, der ikke er kompatible med Windows 7, så kan App-V ikke gøre noget ved det. Men ved at skifte gradvis over til App-V nu kan det samlet set spare arbejde ved opgraderingen. 

“Frem for at blive ved med at pakke applikationer til Windows XP på normal vis, så kan vi spare arbejde ved at pakke dem til App-V allerede nu. Så ligger de klar, når der på et tidspunkt opgraderes til Windows 7,” siger Henrik Holm. 

Hvis du vil vide mere om JN Data, Microsoft App-V, og hvordan det kan gøre en forskel for din virksomhed
Kontakt Kamilla Jørning Roost på kamillaj@microsoft.com eller 40 90 41 78.

Comments (0)

Skip to main content