Banedanmark håndterer spidsbelastningerne i skyen


Banedanmark ønskede et system, der kunne sikre konstant og solid drift i deres trafikinformationssystempå deres hjemmeside – også ved spidsbelastninger. Ved at lægge systemer op i skyen kan pendlere, sne og frost bare komme an. Nu kan Banedanmark skrue op og ned for kapaciteten og levere den service, kunderne vil have. 

Mange virksomheder oplever problemer med kapaciteten, når der er mange brugere på systemerne på én gang. Tænk blot på de sites, der sælger koncertbilletter, på DMIs hjemmeside når en askesky breder sig over Europa, og den vinterdag sneen lægger sig tungt på de danske togskinner. Samtidig kan vi jo se i omverdenen, at skybaserede services vinder mere og mere indpas og bruges af både virksomheder og brugere, uden at det skænkes en tanke, at data ligger i skyen – her kan eksempelvis nævnes Facebook, Myspace osv. 

En åben udfordring
Som leverandør af et vitalt trafikinformationssystem i Danmark er Banedanmark en af de virksomheder, der har et stort behov for konstant at kunne levere oplysninger – ud fra en stor mængde data – til de danske pendlere samt radio og tv. 

I fællesskab byggede it folk fra Microsoft og Banedanmark et system, der beviste, at Microsofts Azure platform kan danne et solidt og sikkert grundlag for en ny version af Banedanmarks trafikinformationssystem på internettet. Opgaven krævede fem dages koncentreret projektarbejde, ni dedikerede specialister og en åben kommunikation. 

En mandag morgen i april satte fire Microsoft it folk og fem it folk fra Banedanmark sig til bordet for sammen at vise, hvordan kapaciteten på trafiksystemet kan gøres fleksibel gennem en migrering til en cloud computing platform. Løsningen skulle præsenteres for Banedanmarks ledelse fredag, så alt i alt stod de ni mænd foran en ret stor opgave, der skulle gennemføres succesfuldt på kort tid. 

Banedanmarks ultimative krav til løsningen var, at den var stabil, driftsikker og kunne håndtere spidsbelastningssituationer. Samtidig skulle svartiden reduceres, så brugerne får de informationer, de søger, hurtigere. 

Med udviklingen af løsningen viste det sig hurtigt, at Banedanmark ville få flere fordele ud af at flytte deres system op i skyen: 

  • Trinvis flytning af systemerne:
    Banedanmarks it systemer kan flyttes trinvis op i skyen, og dermed kan overgangen fra det interne datacenter til skyen foregå i det tempo, der er mest optimalt. 
  • Reduktion på flere niveauer
    Ikke kun brugernes svartider reduceres, men også Banedanmarks omkostninger – med systemet i skyen kan der opnås besparelser på investeringer i hardware og software samt behovet for support og vedligeholdelse minimeres. 
  • Brug efter behov
    Fleksibiliteten i skyen giver Banedanmark et godt værktøj til at håndtere enhver form for spidsbelastninger. Uanset om der er mange eller få brugere, skrues der op eller ned for kapaciteten, så brugerne altid har adgang til informationen. 

Næste skridt
Ingen i projektgruppen – hverken Banedanmarks egne folk eller Microsofts – er i tvivl om, at den samlede trafikinformationsløsning i skyen fungerer og vil give Banedanmark stor forretningsmæssig værdi og give tilfredse kunder. 

I skrivende stund afventes det endelig go fra Banedanmarks it-ledelse for udførsel af planen. Kommer det kan trafikinformationssystemet være i drift i skyen pr. 1. juli. Med andre ord ser det ud til, at Banedanmarks kunder snart kan søge deres trafikinformation i skyen frem for på jorden, og dermed hurtigt kan få de oplysninger, de har behov for – uanset sne, frost og spidsbelastninger. 

Hvis du vil vide mere om Banedanmarks projekt eller vil høre, hvad Microsoft Azure kan gøre for din virksomhed
Kontakt Martin Born på martin.born@microsoft.com eller på tlf. 2210 4576. 

Kilde:
Ovenstående kundecase er skrevet med udgangspunkt i tre artikler skrevet af Dan Mygind til Computerworld.dk. De tre artikler er: Banedanmark klar til go for nyt trafiksystem
BaneDK tager første skridt mod skyen
Holder BaneDK og Microsofts sky-koncept

Comments (0)

Skip to main content