Pay as you grow med cloud computing


Cloud computing er ved at være et fast element i en virksomheds it strategi. Med platformen Windows Azure får din virksomhed den enorme infrastruktur i Microsofts datacenter som solidt grundlag – til glæde for udviklere, drift og omkostningsstyring. Med Windows Azure undgå du flaskehalse og betaler kun for det, I forbruger. 

Windows Azure platformen indeholder det cloud computing-baserede styresystem Windows Azure og den relationelle database SQL Azure, og giver din virksomhed en skalerbar løsning, der afhjælper flaskehalse og minimerer omkostningerne i nyinvesteringer. 

Himlen for udviklere
Windows Azure Platform er Microsofts vision for den del af cloud computing, der kaldes Platform as a Service (PaaS), og ligger som et lag oven på den enorme infrastruktur, som Microsoft har i sine datacentre. 

Platformen henvender sig primært til softwareudviklere, som enten kan udvikle nye applikationer eller flytte deres eksisterende programmer ud i skyen. Det giver en stor grad af fleksibilitet, når udviklerne i din virksomhed selv kan styre, hvilke programmer der skal ligge i skyen, og hvilke der skal forblive i virksomhedens eget datacenter. 

Pay as you go – pay as you grow
Normalt bruger udviklerne i en virksomhed meget af arbejdstiden på vedligeholdelse, styring af hardware, opsætning af datacenter og klienter osv. Med Windows Azure platformen slipper virksomheden for kostbare investeringer i server hardware og kan i langt højere grad styre forbruget af it afdelingens ressourcer. 

Kobler man Software as a Service (SaaS) på løsningen, får udviklerne et reelt arbejdsværktøj, der gør virksomheden i stand til at skalere 100 % i forhold til behovet. 

SQL Azure kombinerer PaaS og SaaS i Windows Azure platformen. Relationsdatabasen fungerer ligesom den kendte SQL Server database i virksomhedens eget datacenter dog uden adgang til den underliggende infrastruktur, så udviklerne ikke skal reboote serveren, skifte diske eller opdatere med ny software. Det frigiver ressourcer i it afdelingen, når de ikke skal bruge tid på at håndtere selve infrastrukturen i datacentrene. 

Windows Azure stiller en række faciliteter til rådighed for udviklerne, så cloud-applikationer bliver nemme at udvikle. Samtidig bliver mange af de funktionaliteter og komponenter, udviklerne allerede kender fra deres Visual Studio udviklingsmiljø, tilgængelig i (u)begrænsede mængder i clouden. 

Udviklerne skal kun betale for den regnekraft, lagerkapacitet og båndbredde, de bruger. Der spares altså omkostninger på drift af egne servere, vedligeholdelse, og virksomheden kan hurtigt skalere op eller ned efter behov. 

Solid understøttelse af cloud computing
Windows Azure understøtter de kendte cloud computing egenskaber på en lang række områder – af eksempler kan nævnes: 

 • Periodiske kørsler
  Mange it systemer har et element af ”batch jobs”. Det betyder, at it ydelser bliver brugt maksimalt i perioder og mindre eller måske slet ikke i andre perioder. Det kan være ting som månedlige lønkørsler, kvartals- eller årsopgørelser. Med Windows Azure platform kan virksomheden skalere op og ned – alt efter behov. 
 • Den uforudsigelige forøgelse i trafik
  Pludseligt udefrakommende hændelser, politiske omvæltninger eller events i resten af verden kan betyde en pludselig kraftig forøgelse af trafikken og et øget krav til tilgængelighed – nu. Med Windows Azure kan skaleringen ændres med få minutters varsel. 
 • Den forudsigelige forøgelse i trafik
  Mange af en virksomheds flaskehalsproblemer kan forudsiges – for eksempel julehandel, koncert- og sportsbegivenheder. 
 • Hurtig vækst
  Oplever en virksomhed et scenarie, hvor en forretningsapplikation afprøves lokalt og derefter skal udrulles regionalt eller globalt, stilles der store krav til skalering i hardware og software. 

Windows Azure giver en forretningsmæssig værdifuld udviklingsplatform til partner og kunder. 

Microsoft tilbyder allerede Exchange og Sharepoint som en online-løsning gennem Business Productivity Online Suite (BPOS), og fremover vil alle Microsofts enterprise-applikationer blive udbudt som cloud-tjenester. 

Hvis du vil vide mere om cloud computing, eller sparre om hvordan din virksomhed kan udnytte mulighederne
Kontakt Torben Nelausen, på torped@microsoft.com eller 20 75 35 54.

Comments (0)

Skip to main content