Business Communities giver effektivt samarbejde


Microsoft definerer Business Communities som en sammensmeltning af teknologier, der understøtter samarbejdet mellem medarbejdere, afdelinger og ledelse/medarbejder i en virksomhed. Med SharePoint 2010 får din virksomhed et solidt grundlag for at kommunikere og udnytte den viden og de kompetencer, der ligger hos medarbejderne i din virksomhed – uanset om I er placeret på ét sted eller har afdelinger spredt ud over hele verden. 

Fokus på understøttelse af samarbejdsteknologier
Et af de helt store investeringsområder i SharePoint 2010 og Office 2010 har været understøttelsen af Business Community som samarbejdsform og oplagt teknologi til at dele viden og deltage i netværk på. Det vil fremtidens vidensmedarbejdere opleve i f.eks. Outlook 2010, hvor Community-delen er afspejlet i al kommunikation og kontaktinformation. I SharePoint 2010 er de nye samarbejdsformer og muligheder for at finde, abonnere på og udnytte viden en stor integreret del af hele brugeroplevelsen. 

En af de ting, der smitter af fra Office 2007 til SharePoint er Ribbon brugerfladen. For alle medarbejdere giver sammenhængen mellem SharePoint og Office-applikationerne et rigtig godt og brugbart værktøj. Koblingen gør det nemlig muligt at brugerne fra Office-applikationen har direkte adgang til flere SharePoint-funktioner. Det gør samarbejdet og vidensdeling endnu nemmere og hurtigere. 

Men SharePoint 2010 Communities leverer mange flere features, der gør dine medarbejdere i stand til at arbejde effektivt og fleksibelt sammen på en langt mere nærværende måde:

  • Medarbejderprofil: gør det nemt at finde en kollega med præcis de kvalifikationer, du søger. Samtidig giver Ask Me About funktionen et godt udgangspunkt for at efterspørge og dele viden. Med Microsoft Unified Communications startes kommunikationen med et klik vha. SharePoint 2010.
  • NoteBoard: giver et oplagt og uformelt forum til kommentarer, gode ideer og input – det nedbryder barrierer og mailoverload
  • Del bogmærker: se dine kollegers foretrukne sites og bliv inspireret
  • Blog funktionalitet: start en blog om virksomheden, et fagligt emne eller kulturen, og benyt aktivt et af de mest populære sociale medier
  • Statusmeddelelser: en uformel måde at fortælle kolleger om tanker, ideer, aktiviteter – uden stort tidsforbrug

Business communities kan variere fra små interne arbejdsgrupper til store business-to-business netværk på tværs af virksomheder og samarbejdspartnere. Og det at være medlem af ét business community udelukker ikke et individ for at være medlem af andre – i modsætning til organisatoriske tilhørsforhold. 

Tydelig forretningsværdi
En virksomhed, der vælger at understøtte samarbejde, vidensdeling og kompetence med business community-teknologier, får en lang række fordele med forretningsmæssig værdi: 

Engagement og deltagelse:
Med social computing understøttes det at tiltrække, fastholde og udvikle talenter i en virksomhed, da det bliver muligt for alle talenter at engagere sig i forskellige arbejdsforhold. 

Samtidigt understøtter den nye samarbejdsform den diversitet, der eksisterer på de fleste arbejdspladser i dag. Endelig er der også en produktivitetsgevinst, da engagerede medarbejdere er produktive medarbejdere (jf. resultater fra en Gallup undersøgelse – læs den her

Virksomhedsagilitet:
Behovet, for at virksomheder er agile, stiger. Der skal kunne reageres på ændrede forretningsmæssige forudsætninger på meget kort tid. Det gør evnen til at finde og trække på virksomhedens samlede ressourcepulje og kompetence, så der kan træffes hurtige og rigtige beslutninger, afgørende. Den evne understøttes i høj grad af de nye sociale teknologier. Dertil kommer den gevinst, der er ved netværk og interessegrupper. Gevinsten kan være svær at kvantificere, men er ikke desto mindre bevist resultatmæssigt i mange studier. 

Innovation: Den innovative kultur i virksomheden understøttes i høj grad af de nye sociale teknologier. Alle kan bidrage med ideer og betragtninger – såvel internt i virksomheden, som udefra fra kunder og samarbejdspartnere. Det giver virksomheden en fantastisk mulighed for hurtigere time-to-market med produkter og nye tiltag, der opfylder højaktuelle behov og krav. 

SharePoint 2010 Communities giver din virksomhed en fleksibel platform, der gør det muligt for dine medarbejdere at samarbejde mere effektivt, målrettet og fleksibelt. 

Læs meget mere om SharePoint 2010 Communities og de sociale tiltag i SharePoint 2010 her

Kontakt os
Vil du vide mere om SharePoint 2010, er du velkommen til at kontakte Åren Ekelund, produktchef, på aaren.ekelund@microsoft.com eller på 51 57 81 22. 

Comments (0)

Skip to main content