Reduktion af CO2

Microsoft har forpligtet sig til at reducere CO2-udslippet med 30% inden 2012 bl.a. ved hjælp af vores Unified Communications-værktøjer. Samtidig vil vi gennem vores forskellige samarbejdspartnere og en omfattende produktporteføjle hjælpe andre virksomheder til at reducere, styre og nytænke de af deres aktiviteter, der belaster miljøet. Vi tager vores ansvar alvorligt.


Få et suverænt værktøj til alle jeres relationer med xRM

I et omskifteligt marked drejer det sig i høj grad om at bevare den konkurrencemæssige fordel. xRM giver dig en platform, der kan rumme de applikationer, der gør din virksomhed i stand til at understøtte de forretningsgange, der er behov for. Med xRM bliver din virksomhed i stand til at håndtere alle de forretningskritiske relationer. …


Business Communities giver effektivt samarbejde

Microsoft definerer Business Communities som en sammensmeltning af teknologier, der understøtter samarbejdet mellem medarbejdere, afdelinger og ledelse/medarbejder i en virksomhed. Med SharePoint 2010 får din virksomhed et solidt grundlag for at kommunikere og udnytte den viden og de kompetencer, der ligger hos medarbejderne i din virksomhed – uanset om I er placeret på ét sted…


SharePoint Server 2007 hos Bella Center

Microsoft Office SharePoint Server 2007 er et helt centralt værktøj, når Skandinaviens største kongrescenter skal planlægge afviklingen en stor verdensomspændende klimakonference i december 2009. Løsningen har blandt andet gjort det lettere at dele tekniske tegninger med underleverandører samt at koordinere den omfattende sikkerhedsindsats med myndighederne.  UdfordringI forbindelse med den ekstremt omfattende planlægning af en stor…


Social kapital giver øget konkurrenceevne

Verden bevæger sig hele tiden, og både i Danmark og globalt set rykker virksomheder konstant rundt. Det gør virksomhedernes udfordringer større og langt mere komplekse. Dine kunders og virksomheden omverdens krav til fleksibilitet og on-everything-everywhere-on-demand bliver konstant større. Dine medarbejdere vil have konstant adgang til brugbar data – uanset hvilken device, de tilgår data på….