Windows 7 hos Vejle Kommune


Vejle Kommune forventer bedre overblik og større sikkerhed med Windows 7 – blandt andet fordi Direct Access gør det nemt og sikkert at give medarbejderne adgang til data fra eksterne netværk. Samtidig kan styresystemet lette it-administration og fremme effektiv håndtering af images. 

Udfordring
Kommunen vil løbende opdatere det primære styresystem på sine ca. 3.600 klientmaskiner, men har gennem mange år holdt fast i Windows XP, da alternativerne ikke har været gode nok. 

Primære krav til løsningen 
Det nye styresystem skal tilbyde nemmere administration, bedre sikkerhed – navnlig ved mobil brug – en højere grad af brugervenlighed samt bedre tilgængelighed via fjernkobling fra potentielt usikre netværk. 

Løsningen
Udrulning af Windows 7 Professional, indtil videre i pilotdrift til et begrænset antal brugere 

Fordele

  • Stærkt forbedret brugervenlighed og overskuelighed
  • Hurtig opstart af system og effektiv afvikling af applikationer
  • Kryptering med BitLocker sikrer følsomme data
  • Lettere oprettelse og administration af images
  • Direct Access giver på sigt mulighed for enkel og sikker adgang til fortrolige data på kommunens netværk uden anvendelse af VPN.

Kundeprofil
Vejle Kommune har ca. 105.000 indbyggere og ligger midt i Trekantsområdet, hvilket giver hovedbyen Vejle en position som central handelsby med et meget stort opland. Kommunen rummer et rigt erhvervsliv med fokus på navnlig it, fødevarer, transport og service. 

Primære produkter i løsningen

  • Microsoft Windows 7 Professional
  • Microsoft System Center Configuration Manager 2007

Primære partnere

Bedre overblik og større sikkerhed med Windows 7 i Vejle Kommune

Som mange andre store organisationer tilstræber Vejle Kommune at opgradere sine primære it-arbejdsværktøjer med 3-4 års mellemrum. Men med mere end 3.600 klientmaskiner i drift er man på den anden side også påpasselig med at sikre pålidelighed og praktisk anvendelighed, før man tager nye værktøjer i drift. Derfor arbejder kommunens knap 7.000 brugere stadig med det otte år gamle Windows XP, fortæller Søren Jul, der leder Vejle Kommunes it-driftsservice. 

- De nyere alternativer levede ikke op til vores forventninger, og derfor har vi holdt det aldrende Windows XP i drift længere tid end planlagt, konstaterer han. Men fra midten af 2009 kunne kommunens it-afdeling – med Søren Juls ord – ”ikke længere lukke ørerne for omverdenens snak om, at Windows 7 så mere end almindeligt lovende ud.” 

”Windows 7 virker helt udmærket”
- I første omgang prøvede vi selv Windows 7 af i it-afdelingen, og det virkede helt udmærket, hvis jeg skal udtrykke det på den jyske facon. Faktisk fungerede det så godt og havde så mange interessante muligheder, at vi iværksatte et Proof of Concept-projekt, der hen mod vinteren 2009 vil omfatte udrulning til et par hundrede menige brugere rundt om i kommunen, siger han. 

Ved første øjekast var det især systemets hurtige start og ydelse, der fangede interessen hos Søren Jul og hans kolleger. Men på længere sigt vurderer han, at almindelige brugere vil lægge mere mærke til den forbedrede brugergrænseflade i Windows 7. Herunder navnlig ”Jump Lists”, der gør det nemt at overskue indholdet i flere åbne vinduer og applikationer. 

Langt bedre overblik vil gavne brugerne
- De fleste brugere har mange vinduer åbne på samme tid, og det bliver hurtigt uoverskueligt. Men her gør Jump Lists det nemmere at skimme indholdet og lokalisere det rigtige Internet Explorer-vindue eller det rette Word-dokument blandt mange andre, forklarer Søren Jul. 

Ved udgangen af september var Windows 7 udrullet til knap 20 pilotbrugere i kommunen, og fraregnet lidt knas med visningen af visse sites i Internet Explorer 8, vurderer Søren Jul, at projektet er en så stor succes, at det slet ikke er utænkeligt at iværksætte en bred udrulning.

Forbedret sikkerhed kan sikre personfølsomme data
- Jeg vil sige det sådan, at vi har hørt enkelte pæne ting og stort set intet negativt om Windows 7 fra brugerne. Det må vi nødvendigvis betragte som et endog meget positivt signal; de fleste it-brugere er som bekendt langt bedre til at sige, hvis noget ikke fungerer, end hvis det gør, bemærker han. 

Søren Jul fremhæver også en række mere usynlige funktioner, der kan gavne Vejle Kommune. Navnlig vil muligheden for at kryptere alle data med BitLocker-funktionen minimere risikoen for, at personfølsomme data falder i de forkerte hænder. 

- Vi vil kunne låse lokale data effektivt og lægge koderne på vores Active Directory, så uvedkommende ganske enkelt ikke kan tilgå dem, hvis de f.eks. får fat i en stjålen maskine, hvor en medarbejder er kommet til at lægge følsomme data, siger Søren Jul. 

Let og sikker fjernadgang med DirectAccess
- Samtidig vil vi kunne give medarbejderne sikker fjernadgang til data på vores netværk via Direct Access i Windows 7. Stort set uanset hvilket netværk, de sidder på og uden der skal bøvles med VPN. Det venter vi os meget af, når vi får det op at køre, forklarer han. Endelig glæder Søren Jul sig over, at det med Windows 7 bliver betydeligt lettere at oprette og vedligeholde images med Microsoft System Center Configuration Manager 2007. 

- Det handler basalt om at lægge nye drivers og patches i det rigtige bibliotek; så opdateres image automatisk uden at vi skal foretage os yderligere. Der er ingen tvivl om, at alene dén funktonalitet vil gøre os i stand til at yde en bedre service overfor brugerne, vurderer Søren Jul. 

Comments (0)

Skip to main content