Windows 7 hos Rambøll Danmark


Udfordring
I forbindelse med totaludskiftning af klientmaskiner skulle Rambøll Danmark vælge, hvorvidt man ville fortsætte med den eksisterende Windows XP-base eller opgradere til et nyere operativsystem. Med til overvejelserne hørte bl.a., at det eksisterende operativsystem gav store performanceproblemer i krævende modelleringsapplikationer grundet begrænset memoryallokering. 

Primære krav til løsningen 
Det valgte styresystem skulle give bedre ydelse i forbindelse med drift af krævende CAD-løsninger. Rambøll Danmark ønskede også at hæve sikkerhedsniveauet i forhold til den eksisterende Windows XP-base uden samtidig at sætte brugeroplevelsen over styr. Ligeledes skulle det valgte system være nemmere at administrere, fremme medarbejdernes mobilitet og i videst mulige omfang understøtte en mængde specialapplikationer. 

Løsningen 
Rambøll Danmark besluttede at satse på Windows 7 som operativsystem på den opgraderede hardwarebase. Windows 7 implementeres på 1.800 klientmaskiner over en periode på trekvart år. Implementeringen ventes tilendebragt ved indgangen til juni 2010.

Fordele

  • Mulighed for udnyttelse af betydeligt større mængder hukommelse, hvilket navnlig er en fordel ved drift af ekstremt krævende CAD-applikationer
  • Større mobilitet, bl.a. via kortere opstartstid samt fordobling af batterilevetiden på notebooks
  • Talrige administrations- og driftsfordele, bl.a. via lettere opdatering af images
  • Markant forbedret brugeroplevelse
  • Forhøjet sikkerhedsniveau og let sikring af data

Kundeprofil 
Rambøll Danmark er en ingeniør-, design- og rådgivervirksomhed, der leverer videnbaserede helhedsløsninger inden for byggeri og design, trafik og infrastruktur, miljø og vand, energi og klima og industri. Virksomheden er del af Rambøll Gruppen, der – fra knap 200 kontorer i 20 lande - beskæftiger mere end 8.000 medarbejdere og medvirker i projekter over hele verden. 

Primære produkter i løsningen

  • Microsoft Windows 7

Primære partnere

Windows 7 optimerer krævende applikationer og øger mobiliteten hos Rambøll Danmark

Rambøll Danmark er vokset betragteligt gennem de senere år, og rådgivervirksomhedens 1.800 medarbejdere leverer synlige resultater i kraft af projektarbejde på så forskellige områder som bl.a. byggeri, miljø og trafik. 

Imidlertid stiller de stadig mere omfattende projekttyper krav til it-infrastrukturen. Navnlig fordi Windows XP – som i dag anvendes bredt i hele Rambøll Danmark – maksimalt kan tilgå 4 gigabyte RAM. Det skaber problemer for de mange Rambøll-medarbejdere, der anvender de tunge CAD-applikationer som primært arbejdsværktøj. 

- CAD-modellerne bliver stadig større, og er – populært sagt – vokset ud af Windows XP. Derfor bliver vi nødt til at ”skære” sektioner ud af eksempelvis bygningstegninger og arbejde med dem enkeltvis. Det hæmmer overblikket og gør arbejdet langsommeligt, forklarer it-chef Henrik Daugbjerg Petersen, Rambøll Danmark. 

Lettere arbejdsvilkår med Windows 7
Denne udfordring var dråben, der fik Rambøll Danmark til at afprøve, om Windows 7 var en gangbar afløser for Windows XP. Primært fordi 64-bit understøttelsen i de professionelle Windows 7-udgaver kan udnytte op til 192 GB RAM. 

- Det ville isoleret set løse mange problemer for vores CAD-brugere at være i stand til at udnytte større hukommelsesmængder. Men - baseret på de foreløbige resultater - vil Windows 7 også give os så mange fordele på andre områder, at vi har besluttet at udrulle det på tværs af hele virksomheden, konstaterer Henrik Daugbjerg Petersen. 

”Et meget sikkert operativsystem”
- I sin struktur er Windows 7 et meget sikkert operativsystem, men vel at mærke uden at brugerne hele tiden skal tage stilling til alt muligt. Samtidig kan alle data krypteres via BitLocker-funktionen, så uvedkommende ikke får adgang til informationer fra eksempelvis en stjålet pc, konstaterer projektchef Rasmus Paludan. 

Han står i spidsen for projektet, der inden juni 2010 skal sørge for nye notebooks med Windows 7 til de 1.800 ansatte i Rambøll Danmark. 

- Samtidig kører Windows 7 mindst lige så hurtigt som f.eks. Windows XP og ser ikke ud til at blive langsommere med tiden, bemærker han. 

Større mobilitet med længere batterilevetid
Alt i alt har Rasmus Paludan da også udelukkende fået positive tilbagemeldinger om Windows 7 og har også selv godt at berette om brugeroplevelsen. 

- Jeg lagde Windows 7 på min eksisterende notebook, hvor det kørte gnidningsløst fra dag ét, starter hurtigere end Windows XP og gav mig to timer ekstra batterilevetid. Det er den slags, der virkelig gør en forskel for mobiliteten, når man – som rigtig mange Rambøll-ansatte – bruger meget tid hos kunder og samarbejdspartnere, siger Rasmus Paludan. 

Samtidig har foreløbige funktionstests vist, at en række af Rambøll Danmarks mange hundrede små specialapplikationer fungerer fint på Windows 7. Her kan f.eks. være tale om småprogrammer, der kan udregne materialers bæreevne, og ”den slags applikationer er ikke altid skrevet med den mest konsistente kode. Men de programmer, vi indtil videre har prøvet på Windows 7, virker altså alligevel. Her havde vi ret beset forventet at få flere problemer,” siger Rasmus Paludan. 

Ingen grund til at vente til Service Pack 1
Samtidig fremhæver Rasmus Paludan, at Windows 7 set fra administratorstolen er mere gennemtænkt end tidligere Windows-versioner. Det giver sig bl.a. udtryk i nemmere udrulning af opdateringer og patches, når systemet anvendes i tandem med Microsoft System Center Configuration Manager 2007. 

- Nogen spørger, hvorfor vi tør satse på et nyt operativsystem i stedet for at vente til Service Pack 1. Men vores erfaringer tyder på, at Windows 7 er ualmindeligt helstøbt. Derfor ser vi ingen grund til at vente med at tilbyde vores medarbejdere det, der efter alt at dømme er et virkelig godt værktøj, siger Henrik Daugbjerg Petersen. 

Comments (0)

Skip to main content