Teknologi gør miljødata vedkommende for borgerne i EU


I Water Watch, en applikation i Eye on Earth løsningen, samles information om badevandets kvalitet på hele 21.000 badestrande i 27 europæiske lande. På den måde får hele 500 mio. borgere adgang til en badevandsportal med miljødata, så de kan få alt at vide om det vand, de gerne vil stikke fødderne i. 

Løsningen er skabt i et samarbejde mellem EEA – European Environment Agency (på dansk: Det Europæiske Miljøagentur) og Microsoft Services. 

"Som miljøproblemerne bliver mere tydelige og påvirker livet for almindelige mennesker, er det meget vigtigt, at vi kan få adgang til relevante og rettidige oplysninger om virkningerne af ændringer i miljøet," siger Jacqueline McGlade, Executive Director for EEA. "Med Eye on Earth, har EEA og Microsoft planer om at samle komplekse oplysninger på en portal, der er enkel at bruge og nem at forstå. Med tiden bliver der lagt mere data og flere brugerkommentarer ud på portalen. Det giver os en god mulighed for at se, hvordan klimaændringerne påvirker os, og hvordan vi påvirker miljøet."

Informationen flyder begge veje
Med applikationen Water Watch er der ikke kun envejs kommunikation til borgerne om miljøet. Borgerne kan også selv rapportere om og give feedback på forholdene på de enkelte strande. På portalen kan borgerne også sammenligne forskellige badevandes tilstand. 

Du kan se en video på Microsofts hjemmeside, der helt enkelt præsenterer løsningen – klik her. Du kan også se, hvad BBC siger om badevandsportalen her – du skal spole ca. 2 minutter frem i videoen. 

Teknisk velfunderet løsning
Grundlaget for løsningen er en lang række programmer og applikationer, der styrer informationsflowet og dermed giver et sublimt overblik. Med teknologi som eks. Bing Maps (det tidligere Virtual Earth Maps), SQL Server 2008 Geopastial Data og Vista Gadgets bliver data og informationer synlige for borgerne, der dermed kan søge de oplysninger, de har brug for. EEA og Microsoft har sammen skabt en end-to-end løsning, der med mapping service, portal, database teknologi, udviklingsværktøjer og markedsføring skaber en optimal miljøinformationsløsning for EU. 

Water Watch er blot den første af en lang række planlagte applikationer i Eye on Earth løsningen. Der vil derfor løbende komme nye til, og på tegnebrættet er der indtil videre data om oliespild, ozonlagets tilstand, biodiversitet og erosion ved kysterne. På den måde optimeres informationen til de europæiske borgere om miljøets tilstand – før, nu og i fremtiden. 

Prøv selv at teste badevandet i nærheden af dig: www.eyeonearth.eu

Kontakt os
Vil du vide mere om Microsoft Services og EEA samt løsningen Eye on Earth, er du velkommen til at kontakte Allan Hvass, senior afdelingschef, Microsoft Services, påallanh@microsoft.com eller på 22 10 45 26. 

Comments (0)

Skip to main content