It spiller en stor rolle i miljøets fremtid


Med Statsministerens åbningstale i Folketinget blev det gjort helt klart, at klimaet spiller en stor rolle på den politiske erhvervsagenda. Med det langsigtede mål at Danmark skal frigøre sig fra fossile brændstoffer, blev der fra politisk hold dikteret en skarp klimastrategi for alle sektorer. Samtidig er der med FN's Klimatopmøde i starten af december i år ekstra fokus på vores miljøs tilstand og fremtid. Med innovativt brug af it kombineret med vores viden og erfaring kommer vi langt på vejen mod en bæredygtig fremtid.

Reducering, styring og nytækning
Ved hjælp af de rigtige softwareløsninger kan der findes løsninger på flere af klimaudfordringerne. Både de 2%, der kan henføres direkte til ICT sektoren, og de 98% fra almindelige forbrugere og virksomheder samt organisationer kan sænkes med de rette tiltag. 

Hos Microsoft ser vi på hvad teknologi kan gør for klimaet ud fra tre overskrifter; reducere, styre og nytænkning: 

*Reducere energibehovet
For at reducere energiforbruget i ICT sektoren drejer det sig i høj grad om at udnytte en energistyringskapacitet. Samtidig kan udnyttelsesprocenten markant øges ved intensiveret brug af virtualisering, der reducerer den energi, der ellers forbruges af de mange server, den branche bruger. 

*Styre energi- og ressourceforbruget
Vi har alle været så vant til, at energi blot kan forbruges uden at tage hensyn til miljøet og klima. Nu ved vi, at virkeligheden er en anden – og at det, vi gør, rent faktisk påvirker miljøet. Software kan muliggøre en organiseret styring, der gør det langt nemmere for virksomheder og offentlige institutioner at indsamle data, analysere og dermed optimere deres produktions- eller organisatoriske processer. 

*Danne grundlag for en nytænkning af virksomhedens forretningsmetoder
Teknologi og software muliggør, at man i bund og grund kan gøre mange ting mere innovativt, så påvirkningen af miljøet reduceres til et minimum. Det er i højt grad muligt at tænke og agere, så arbejdet forløber billigere, bedre, mere effektivt samt bæredygtig på samme tid 

Miljøet og Microsoft
Med den rette anvendelse af teknologi kan virksomheder og organisationer indføre løsninger, der gør det muligt at mindske påvirkningen af verden omkring dem. Samtidig spares der jo penge, når energiforbruget daler, så den gode samvittighed efterfølges af en god besparelse. 

Microsoft støtter op om og udvikler løbende systemer og software, der påvirker miljøet mindst muligt: 

"Vi tager vores ansvar som en stor aktør på markedet meget alvorlig. Når det kommer til bæredygtige produkter, er vi simpelthen nødt til at være en god rollemodel - både overfor vores kunder, leverandører og konkurrenter," udtaler Paul Lloyd Robson, Environmental Sustainability lead , Microsoft Danmark. "Vi har et ansvar for de næste mange generationer og med Klimatopmødet i december, er det oplagt at rette fokus endnu mere mod miljøets tilstand - og at agere som en bevidst virksomhed." 

Små skridt - store forskelle
Ifølge en rapport fra The Climate Group, der er en international non-profit organisation, kan implementeringen af bæredygtige it løsninger reducere CO2-udledningen med hele 20% på globalt plan. 

I 2002 var der globale CO2 udledninger på 40 GtCO2 (Gigatons CO2), hvoraf de 0,5 Gt stammer fra ICT sektoren. I 2020 forventes de tal at vokse til hhv. 51.9 og 1.4 GtCo2 i 2020. Med hjælp af de rigtige it løsninger, har The Climate Group dog beregnet, at globale CO2-udledninger kan reduceres med 7.8 GtCO2 . 

Et godt eksempel på, hvordan it kan reducere CO2 udledninger, er Volvos implementering af en løsning fra Microsoft, der gør det muligt for deres 50 000 medarbejdere at kommunikere og kollaborere lettere gennem it. Løsningen, der blev integreret i Volvos eksisterende it infrastruktur, har betydet, at Volvos medarbejdere har været i stand til at reducere deres rejseaktivitet, og dermed deres CO2 udledning, med 900 metric tons om måneden.” Du kan læse hele casen fra Volvo her (PDF). 

Kontakt os
Er du interesseret i et møde med Microsoft om, hvordan vi kan hjælpe med at forøge din virksomheds bæredygtighed, så kontakt Paul Lloyd Robson, Environmental Sustainability lead , på t-paulro@microsoft.com eller 51 57 81 71. 

Comments (0)

Skip to main content