Et optimeret datacenter kan betyde optimeret forretning


Det er en evig balancegang mellem fornuftige udgifter og en opdateret maskinpark i enhver type virksomhed. Faktisk viser en analyse, at ca. 80% af it budgettet bruges på drift og vedligeholdelse. Derfor bruges kun 20% på nye teknologier og innovation, der alt andet lige er det, der bidrager til en øget indtjening og forbedret virksomhedsværdi.

Med et optimeret datacenter og de rette produkter og løsninger kan du effektivisere driften af jeres datacenter og spare ressourcer samt sikre, at virksomhedens it infrastruktur er klar til fremtidens krav. 

Management værktøjer frigiver ressourcer

Microsoft System Center Management teknologier er udviklet for at hjælpe virksomheder med at udnytte mulighederne for både at optimere it infrastrukturen og samtidig reducere omkostningerne. 

Teknologierne supporterer en optimering af datacentret på følgende primære områder:

*Reducerer omkostningerne gennem automatisering af server og ressource management
*Optimerer infrastrukturen gennem integreret fysisk og virtuel management
*Øger brugervenligheden ved integrering af managementfunktionerne

Microsofts teknologier kan hjælpe dig med at øge effektiviteten i it infrastrukturen og datacentret. På den måde frigives ressourcer, der så kan bruges på innovation, der medfører øget forretningsværdi. 

Optimale værktøjer gør forskellen

Med Microsoft System Center Management teknologier såsom System Center Configuration Manager og System Center Operations Manager teknologier får din it afdeling de bedste værktøjer til optimering af datacentret. 

System Center Configuration Manager

giver overblik over konfigurationen af serverne og kan sikre, at der ikke sker uautoriserede ændringer. Ved brug af SCCM kan du reducere driftsomkostningerne, optimere brugen af ressourcer, effektivisere medarbejderne og sørge for at operativsystemer, sikkerhedssoftware og alle jeres andre applikationer konstant er opdaterede.

Med System Center Operations Manager kan du overvåge alle virksomhedens applikationer og it infrastruktur og dermed opdage og identificere potentielle problemer, der kan – hvis der ikke gøres noget – påvirke forretningen negativt. Du får besked om potentielle problemer, samt får feedback og rapportering – både i virtuelle og fysiske servere. 

En Core IO analyse– et godt sted at starte

Med en Core IO (Infrastructure Optimization) analyse får du hurtigt et overblik over, hvor jeres datacenter med fordel kan optimeres. Analysen definerer modenheden i jeres datacenter,og på den måde får du hurtigt overblik over datacentrets umiddelbare tilstand og hører, hvordan en optimering ved hjælp af Microsoft System Center Management teknologierne kan effektivisere jeres forretning.

Med en optimering bliver jeres datacenter et strategisk aktiv for virksomheden.

Vil du vide mere om System Center Configuration Manager, System Center Operations Manager og Core IO, og om hvordan du kan optimere jeres datacenter, så kontakt Karsten Nielsen, Engagement Manager, på karstenn@microsoft.com eller 5157 8101.

Comments (0)

Skip to main content