God fornuft med Desktop Virtualisering


De fleste medarbejdere i en virksomhed forventer at kunne arbejde fra en hvilken som helst lokation. Og når de så arbejder, skal de kunne tilgå virksomhedens data, deres personlige arbejdsdokumenter og mails på ethvert tidspunkt. Konsekvensen for IT-afdelingen er øget håndtering af den enkeltes medarbejders adgang og fokus på omgangen med følsom data. 

Med aktiv brug af Desktop Virtualisering kan virksomheder fra centralt hold styre den enkelte medarbejders adgang til data og applikationer samt personlig opsætning. Til glæde for medarbejdere, IT-afdeling og økonomi. 

Den svære balancegang
Traditionelt set er operativsystem, applikationer og brugertilpasset opsætning knyttet til den enkelte medarbejders pc. Det er derfor svært for medarbejdere – ved eks. tyveri, vedligeholdelse eller udskiftning af pc – at være fleksible og flytte fra én pc til en anden, da risikoen for mistede opgraderinger, opdateringer og vigtig data er overhængende. 

Med det ovenstående for øje står det klart, hvor vigtig balancen mellem lokationsuafhængig fleksibilitet og central kontrol er. 

”Når en virksomhed skal overveje, hvordan de vil bruge Desktop Virtualisering, bør det tages med i betragtningerne, hvilke behov brugerne har. De skal så stilles op mod kravene til sikkerhed og samling versus spredning af data,” siger Kamilla Jørning, Divisionschef, Windows Commercial hos Microsoft, og fortsætter: ”Derfor er det essentielt, at den enkelte virksomhed kan sammensætte præcis den løsning, der matcher den enkelte virksomhed og medarbejders krav til aktiv brug af Desktop Virtualisering.” 

Udviklingen går mod at lade den enkelte pc være et arbejdsredskab – ikke en container med alle de systemer og applikationer, brugeren benytter. Desktop Virtualisering medfører øget effektivitet samt giver nemme udskiftninger og opgraderinger. Og giver brugerne adgang til det, de skal bruge fra hvilken som helst pc, fra hvilken som helst lokation. 

”Med aktiv brug af alle fordelene ved Desktop Virtualisering er den ene pc ligeså god som den anden. Brugernes brugergrænseflade samt adgang til data og applikationer er den samme, uanset hvor de tilgår den fra,” forklarer Kamilla Jørning. ”Så for brugerne er det en helt fantastisk løsning, som de aldrig nogensinde behøver vide eksisterer. Det virker bare.” 

Styr omkostninger fra skrivebordet
For IT-afdelingen betyder Desktop Virtualisering en markant reduktion af virksomhedens omkostninger og tidsforbrug på vedligeholdelses-, opdaterings- og helpdesk-området. Samtidig bliver den centrale håndtering af den enkelte medarbejders adgang til data og applikationer meget nemmere. 

Med Desktop Virtualisering og aktiv brug af de teknologier, der er til rådighed, kan enhver virksomhed levere fleksible løsninger, der opfylder alle medarbejders behov og krav, samt lever op til sikkerhedsforskrifterne omkring data og applikationer.

Kontakt os
Vil du vide mere, er du velkommen til at kontakte Kamilla Jørning på 45 67 84 09 ellerkamillaj@microsoft.com

Comments (0)

Skip to main content