Det næste front af Cloud Computing er her


Verden bevæger sig hele tiden, og både i Danmark og globalt set rykker virksomheder konstant rundt. Det gør virksomhedernes udfordringer større og langt mere komplekse. Dine kunders og virksomheden omverdens krav til fleksibilitet og on-everything-everywhere-on-demand bliver konstant større. Dine medarbejdere vil have konstant adgang til brugbar data – uanset hvilken device, de tilgår data på. Findes data i ”skyen”, kan den bruges aktivt på brugernes præmisser.

Cloud Computing har længe været et kendt begreb, og flere og flere virksomheder tager alle de nye muligheder til sig: ”Cloud Computing er ikke en ny ting – den er blot blevet langt mere relevant. Udviklingen er gået utrolig hurtig, og teknologien bag og brugen af Cloud Computing er både blevet mere moderne og langt bedre i de seneste år”, siger Susanne Lund Lyster, salgsdirektør hos Microsoft og fortsætter: ”Den helt store synergi opstår, når virksomheder forbinder den eksisterende lokale software med de egenskaber, skyen tilbyder. Det er hér, brugen af IT står overfor et kvantespring. Sammensmeltningen kalder vi hos Microsoft for ”Software plus Services” – der helt reelt giver virksomheder og brugere det bedste fra de to verdener.”

Fornemmelsen for software og sky
Med Software plus Services åbnes der nye muligheder for virksomheder verden over, og det bliver muligt at tilgå data, applikationer og services fra en hvilken som helst device, uanset hvor medarbejdere befinder sig. 

Firkantet sagt, er Software plus Services faktisk blot endnu et led i den naturlige IT-udvikling: fra mainframe til den personlige computer, fra pc til klient-server og endelig til håndholdte enheder forbundet igennem molekyler.

De fem C’er
Microsoft ser fem trends, der driver virksomhedernes virke med omverdenen. Software og sky, der hidtil har være to adskilte begreber, samles af Microsoft i Software plus Services og kan give din virksomhed fuld valuta på alle fem fronter:

Carbon
Den økologiske tankegang er også nået til IT-verdenen. En virksomhed skal vise omtanke for de næste generationer, når der bruges af naturens ressourcer. Software plus Services er en oplagt mulighed for at omfordele ressourceforbrug, da datacentre helt eller delvis kan optimeres til skyen. Samtidig skal kommunikation med kunder og leverandører foregå, uden at nogen nødvendigvis skal flytte sig fysisk. Det kræver konstant adgang til eksempelvis video, chat og mail, så medarbejderne kan kommunikere på den til enhver tid mest optimale måde. Med Software plus Services kan alle interessenter konstant komme i kontakt med hinanden.

Cost
Mere end nogensinde bliver virksomheder udfordret på at gøre mere – med mindre. I den sammenhæng er datacentre en større post på IT-budgettet, og det er derfor oplagt at se, om der kan omfordeles ressourcer fra blot at vedligeholde til i stedet at understøtte forretningens ønsker og krav til samspillet mellem kunder, leverandører og samarbejdspartnere. Software plus Services giver din virksomhed muligheden for 24-7 bemanding af udvalgte administrative opgaver, samt at al opdatering og udvikling foregår, uden at den daglige drift eller medarbejderens arbejde påvirkes. Desuden bliver IT set fra et økonomisk perspektiv lettere med Software plus Services, da mange af de services, der stilles til rådighed, hurtigt kan beregnes og estimeres.

Compliance
Det er ofte forbundet med en del spørgsmål, når vi taler om et datacenter i kælderen contra brug af Cloud Computing. Hvor ligger data, hvem har adgang, og kan vi dokumentere det, vi vil? Betaler vi den rigtige pris for vores systemer? Med Microsoft Software plus Services’ tilgang er det muligt til enhver tid at besvare alle de spørgsmål, der kan opstå: hvor jeres data er, adgang til dem, er de nu sikre osv. Vi ved, hvor vigtigt information er for tryghed og sikkerhed. 

Consumer
Mobilitet er efterhånden blevet kodeordet i en sund, innovativ og driftig virksomhed. Medarbejdere er vant til at kommunikere med hvem som helst, når som helst og hvor som helst. Software plus Services sikrer konstant og pålidelig adgang for både kunder, leverandører og medarbejdere. Og dermed udvides brugen af den infrastruktur og de kerneprocesser, der driver virksomhedens forretning til slutkunden.

Collaboration
Microsoft Software plus Services er den optimale platform for projekter, der involverer mange forskellige parter, og derfor kræver samarbejde. Når en opgave skal løses, kræver det, at mange former for informationer skal kunne deles og redigeres af både kunde, leverandører og jer. Med skyen og Microsoft Software plus Services som medspillere kan alle involverede eksempelvis tilgå projektets data og løbende revidere, tilrette og kommentere på alle delelementer. Det gør arbejdsprocessen nem og sparer på udgifterne, når kommunikationen ikke sløres af brug af forkerte dokumenter og informationer. 

Microsofts kombination af software og services giver din virksomhed ubegrænsede muligheder for udveksling af ideer, forretning og information på præcis det rigtige tidspunkt på den rigtige måde til de rigtige mennesker. 

Lige nu & her…og i fremtiden
”Hos Microsoft fokuserer vi på, at brugen af software og services skal give mening for virksomheden – når det kommer til fleksibilitet, bundlinje og miljø – og give overskud og mulighed for, at virksomheden kan fokusere på at drive deres forretning bedst muligt. Derfor dur det ikke, at vores kunder skal skrotte al deres eksisterende teknologi blot for at komme med på skyen. Vi gør det muligt at kombinere brugen af software og services, så det er rentabelt – både på den korte bane og i det lange løb”, udtaler Susanne Lund Lyster, salgsdirektør. 

IT-services bliver et forbrugsgode, der på lige fod med eksempelvis el og vand bare eksisterer i dine medarbejderes og din verden. Det er så naturligt som at trække vejret – og teknologien bag bruges af udviklere og som coorperate IT proaktivt og selvfølgeligt.

”Virksomhederne udvikler jo hele tiden skyen og udvider brugen af den. Med en stor åbenhed og brugbare snitflader, der driver mulighed for konstant udvikling, bliver vejen banet for den ultimative skalering og udbredelse. Til gavn for både medarbejdere, kunder, bundlinje og miljøet”, slutter Susanne Lund Lyster. 

Hvis du vil vide mere om Microsoft Software plus Services, så klik her eller kontakt Jon Bille, Salgschef, på jbille@microsoft.com eller telefon 22 10 45 72.

Tal om Cloud Computing
Cloud Computing som begreb er temmelig flydende. For at gøre det fysisk forståeligt, består Microsofts datacenter i Chicago af 400.000 servere samlet i 200 containere på 46.000 kvadratmeter. Og det er blot ét eksempel på den fysiske placering af den sky, som virksomheders data er placeret i.

Comments (0)

Skip to main content