9 nieuwe How to guides voor Dynamics AX 2012 solution demos

Er zijn verschillende scenario's die ingaan op de Apps, cloud en mobile die niet generiek in het demo image op te zetten zijn. Dat heeft te maken met instellingen die je eigen (systeem) ID nodig hebben. Er zijn een aantal papers gepubliceerd die je helpen bij de configuratie van dergelijke scenario's. Deze How to papers…

0