Free eBook: Moving to Microsoft Visual Studio 2010


In de nieuwe versies van Microsoft Dynamics speelt Visual Studio een steeds belangrijker rol. Dit gratis eBook helpt je weer up to speed te raken met de Visual Studio 2010. Uitgaande van je eerdere ervaringen met oude versies (t/m 2003) volgens de schrijvers. Kortom weer een mooie readiness tool.

http://blogs.msdn.com/b/microsoft_press/archive/2010/09/13/free-ebook-moving-to-microsoft-visual-studio-2010.aspx En zoals te doen gebruikelijk ook weer met te downloaden code samples.

Comments (0)

Skip to main content