Connector for Microsoft Dynamics


Op Convergence 2010 Den Haag waren een aantal nieuwe zaken te zien en te horen. Een daarvan, de Connector, is al beschikbaar voor Dynamics GP en komt nu ook voor Dynamics AX en NAV. Ervaring leert dat als de connector na een uur configureren eenmaal loopt er geen omkijken meer naar is. De verwachting is dat deze Microsoft ontwikkeling om Dynamics CRM en Dynamics ERP met elkaar te synchroniseren nog dit jaar uitgebracht wordt. En wel voor Dynamics AX 2009 en Dynamics NAV 2009 R2. Aan de CRM kant is dat Dynamics CRM 4. Dynamics CRM 2011 en On-line als die beschikbaar komen.

Het is een nieuwe ontwikkeling geschreven in .NET. De architectuur ziet er high-level zo uit.

image

Zowel de CRM als de ERP kant wordt aangesproken middels web services. De Client is het management interface om de connector in te stellen en eventueel log files te volgen.

Wat kun je doen: gegevens tussen de aangesloten systemen automatisch synchroniseren. Je stelt de systemen in die met elkaar in synch moeten blijven. Vervolgens geef je aan wat er waar meegenomen moet worden. Dat kan middels templates of met de hand. Je kunt vervolgens aangeven vanaf welk moment je data gerepliceerd wilt hebben, met welke frequentie en nog meer.

Zoals gesteld de verwachting is dat de connector nog dit kalenderjaar beschikbaar komt. Download from Partnersource. Voorwaarde is dat alle producten in onderhoud zijn, Dan is het gratis in te zetten. Halverwege volgend kalenderjaar komt de SDK beschikbaar en kun je eea naar eigen inzicht gaan aanpassen/uitbreiden.

Comments (0)

Skip to main content