Dynamics ERP Software + Services


Op de Retail Summit kwamen een aantal onderwerpen ter sprake. Aan het einde van de dag wat mij betreft de eigenlijk belangrijkste. Die van de plannen met Dynamics Online. Die geven een belangrijk signaal waarvan we verwachten dat onze partners die ook gaan uitbreiden/verrijken. De bedoeling is dat er vooralsnog drie diensten door Microsoft via het Internet aangeboden worden als aanvulling op standaard Dynamics. Ofwel doorborduren op het concept van S+S (Software + Services) met deze Cloud Services. Drie diensten die vooralsnog starten in US/Canada en later naar Europa komen.


1.       Een betaaldienst


2.       Commerce Service


3.       “Supply Chain sites”.


De Betaaldienst wordt in beginsel een voorziening voor centrale betaaltransacties. Afrekenen aan de kassa op het Internet of in de winkel. Microsoft heeft hiertoe afspraken gemaakt met diverse e-payment leveranciers zoals b.v. PayPal. Er zijn meerdere diensten die aangesloten worden waardoor de retailer zich hier geen zorgen om hoeft te maken. Zijn Dynamics ERP systeem zorgt voor de verbinding en juiste afhandeling. Kopen via het Internet en terugbrengen in de winkel zijn van die dingen die meegenomen worden en daarmee de verschillende verkoopkanalen eenvoudig combineren.


De Commerce Service biedt het ERP systeem een extra verkoopkanaal in de Cloud. De dienst stelt de retailer in staat om eenvoudig zijn artikelendatabase te publiceren in online verkoopsites als Marktplaats en Amazon. Hier bij worden ook mogelijkheden voorzien voor marketing activiteiten. Wat er geleverd gaat worden is nog niet helemaal uitgekristalliseerd, maar de koppeling staat wel duidelijk voor ogen. Waarschijnlijk komt er een template front end bij, maar omdat dit de plek is waar elke retailer zich wil onderscheiden wordt dit waarschijnlijk aan de leverancier overgelaten.


De Supply Chain sites zijn in basis een voorziening om in de Cloud workflow over bedrijven heen af te handelen. Scenario’s waar je aan kunt denken is dat je de RfP vanuit Dynamics AX niet meer verstuurd naar je potentiele leveranciers, maar via een web site voor de gegadigden publiceert en laat afhandelen. In principe door de exemplarische druk op de knop een web site in de Cloud krijgt met alle relevante gegevens en beveiliging voor de leveranciers.


Uiteindelijk zijn dit allemaal scenario’s die in meer of mindere mate gebruik gaan maken van de Windows Azure AppFabric architectuur.


Kortom ga vanuit je vertical eens na welke diensten zo gemeengoed zijn dat ze een Internetdienst rechtvaardigen.


 

Comments (0)

Skip to main content