Microsoft Dynamics CRM 4.0: Partner Relationship Management Accelerator


De Partner Relationship Management Accelerator voor CRM 4.0 is vrijgegeven.


De Partner Relationship Management Accelerator is te downloaden vanaf:


·         Codeplex: http://crmaccelerators.codeplex.com/Release/ProjectReleases.aspx?ReleaseId=29990


De Partner Relationship Management Accelerator maakt het o.a. mogelijk om vanuit 1 centraal punt Leads te distribueren en Opportunities te managen via de diverse Partner kanalen. Met de Partner Relationship Management Accelerator kunnen bedrijven gezamenlijk sales processen managen met de Partner kanalen middels een centrale Web-Portal.


NB. Men dient de Portal Integration Accelerator te installeren alvorens de Partner Relationship Management Accelerator in gebruik te kunnen nemen!

Comments (0)

Skip to main content