Microsoft Dynamics CRM 4.0 – Authentication Gateway


Microsoft heeft een White Paper uitgebracht waarin beschreven wordt hoe men externe gebruikers, die geen deel uitmaken van de Active Directory, toegang te verschaffen tot Microsoft Dynamics CRM 4.0. Deze White Paper legt uiteen welke architectuur benodigd is om deze toegang met authenticatie, single sign-on en met volledige Audit Trail te realiseren. 


Comments (0)

Skip to main content