Vooraankondiging m.b.t. wijzigingen Microsoft Gold Certified Partnership


Binnenkort gaat een belangrijke programmawijziging in voor Gold Certified Partners van Microsoft. Vanaf 1 oktober 2009 wordt een Gold Certified Partner verplicht om de customer satisfaction index (CSAT) te volbrengen. Dit is een onderzoek dat de partner en ons helpt inzicht te krijgen in de tevredenheid en loyaliteit van onze klanten.


 


Microsoft heeft deze programmawijziging voor Gold Partners ingevoerd op verzoek van onze klanten én van onze Gold Partners zelf. Want de CSAT is een belangrijk middel om het gold partnership uit te breiden, en de status ervan te verhogen.


 


Meedoen aan het CSAT biedt de partner nog meer voordelen, zoals:


 


·         De Partner krijgt een helder overzicht van klantenreacties


·         De Partner krijgt een grondige analyse van de onderzoeksresultaten


·         De Partner kan het onderbuikgevoel toetsen aan objectief onderzoek


·         De Partner kan zelf vragen toevoegen om het onderzoek toe te spitsen


·         De Partner kan trends spotten en de eigen organisatie benchmarken


 


En het kost de Partner allemaal niets. Kortom: vul het online vragenformulier van de CSAT in (duurt ongeveer 10 minuten). Dan loopt uw certificering als Gold Partner geen gevaar. En beschikt u meteen over informatie waarmee u uw klanten nóg beter kunt bedienen.


 


>> Naar het CSAT onderzoek


Comments (0)

Skip to main content