SEPA voor Dynamics NAV en AX


SEPA betekent: Single European Payment Area. Het SEPA initiatief verandert de Europese financiële infrastructuur, waarbij het doel is om betalingen over de gehele euro zone te behandelen als binnenlands. Dus geen verschillen meer tussen binnenlandse en buitenlandse betalingen. Banken zijn verplicht om vanaf begin dit jaar dit formaat, deze dienst, aan te bieden. Dit gebeurt mondjes maat langzaam, maar zeker. Invoering van SEPA bestaat uit een aantal fases. De eerste fase, die is gestart, houdt in het doen van credit transfers, oftewel betalingen. De volgende fase, die in 2009 gepland is om te starten, is het doen van incasso’s in de gehele euro zone.


Microsoft is al geruime tijd bezig met SEPA. Momenteel zijn we het format aan het ontwikkelen in de Nederlandse sofware voor NAV en AX. Omdat SEPA een eurozone project is, doen we dit ook in NAV en AX voor alle landen die SEPA ondersteunen. Voor de Nederlandse markt is de verwachting dat voor NAV het gebruik van SEPA formaat voor het eind van dit kalenderjaar beschikbaar komt, mits er geen veranderingen in het SEPA formaat plaatsvinden. Voor AX zijn we ook er mee bezig, alleen is nog niet duidelijk wanneer dat op de Nederlandse markt komt.


Eén van de doelstellingen van SEPA is om slechts één bankformaat te hebben in de gehele eurozone. Dus niet meer in het ene land Clieop en het andere BTL, etc.


Banken bieden echter momenteel nog geen PAN europees SEPA formaat aan en het laatste algemene EU format was een paar maanden geleden nog in draft mode (http://www.europeanpaymentscouncil.eu/) . Zo hebben bijvoorbeeld Nederland en Duitsland allebei een afwijkende SEPA format (afwijkend van EU standaard),


Er zijn dus nogal wat onduidelijkheden omtrent SEPA in Europa. Ook bieden niet alle banken de mogelijkheid van het gebruik van SEPA in de cliëntsoftware (de software die de bank levert om te gebruiken op je PC voor het regelen van de bankzaken. Onder andere de RABO ondersteunt dit wel. Het is grotendeels alleen mogelijk om via internet bankieren SEPA betalingen te verrichten.


Moeten de klanten dan niets doen en wachten totdat ze SEPA kunnen verwerken in de software?


Neen, aangezien SEPA vereist dat voor iedere betaling het IBAN en SWIFT (BIC) code gebruikt wordt, moeten leverancier en klant bankgegevens geupdate worden met IBAN en SWIFT. Het bankrekening nummer zal voor SEPA gebruik niet meer nodig zijn. Dus ook voor de binnenlandse betalingen geldt dit.


Core Navision heeft een blog geopend met informatie over SEPA:


http://blogs.msdn.com/nav/


We zullen SEPA dus ondersteunen en middels officiële kanalen communiceren als er veranderingen zijn.

Comments (0)

Skip to main content