MOSS OTAP


On frequent basis I get questions about how to set up MOSS in an OTAP environment (Dutch: Ontwikkel, Test, Acceptatie, Produktie). As a consultant I wrote some stuff about this and wanted to share this with you. Note that it is Dutch, but as we now have some beautiful translation capabilities in IE8 (Page-> Translate with Windows Live), this shouldn't stop you.

 

Ontwikkel, Test, Acceptatie en Productie (OTAP)

Het ontwikkel, test, acceptatie en productie model is essentieel voor een SharePoint 2007 omgeving. Dit model helpt om de controles uit te voeren en de balans te vinden die nodig is voor een productie omgeving waarbij een hoge beschikbaarheid vereist is. Het is van groot belang dat software getest wordt voordat het wordt overgezet naar een productie omgeving, omdat er altijd een kans bestaat dat de productie omgeving of de software zelf anders reageert dan geplant. Om deze kans te verminderen is het van belang om een ontwikkel, test, acceptatie en productie omgeving te hebben waarbinnen de software getest kan worden. De ontwikkel omgeving wordt als verwacht gebruikt om de daadwerkelijke software op te ontwikkelen. De test omgeving wordt gebruikt om te zien of de software naar verwachting wordt geïnstalleerd en voldoet aan een aantal voorgedefinieerde standaard functionele tests. In De acceptatie omgeving wordt de software functioneel geaccepteerd door acceptanten en ondergaat een aantal niet-functionele tests om te zien of de software voldoet aan de niet-functionele eisen (bijvoorbeeld prestatie eisen) die gedefinieerd zijn door de organisatie. Het is daarom ook van belang dat de acceptatie omgeving zoveel mogelijk dezelfde specificaties heeft als de productie omgeving. De productie omgeving is uiteindelijk de omgeving waar de nieuwe software zal gaan draaien.

Maatwerk

Software onderdelen worden altijd in de volgende volgorde opgeleverd naar de productie omgeving.

image

Software onderdelen (executable code en configuratie) worden ontwikkeld en initieel getest in de ontwikkel omgeving. Deze omgeving valideert de ontwikkelde onderdelen en waarborgt de integratie van verschillende onderdelen. De onderdelen worden vervolgens uitgerold op de test omgeving. Na het uitvoeren van functionele testen en regressie testen wordt de applicatie uitgerold naar de acceptatie omgeving. Deze omgeving is in grote lijnen gelijk aan de productie omgeving en wordt gebruikt voor validatie van de opgeleverde applicatie. Hierbij is het uitgangspunt dat als de applicatie werkt in de acceptatie omgeving die ook met zekerheid werkt op de productie omgeving.

Alle applicatie onderdelen doorlopen deze stappen en stappen worden niet overgeslagen. Alleen op deze manier is een veilige software deployment uit te voeren in een draaiende productie omgeving.

Informatie

Informatie wordt door informatie beheerders ingevoerd op de productie omgeving. Deze informatie zal ook op de acceptatie omgeving beschikbaar moeten zijn om met de juiste context te kunnen testen.

image

De inhoud zal daarom vanaf de productie omgeving gekopieerd moeten worden naar de acceptatie omgeving. Deze synchronisatie tussen productie en acceptatie zal regelmatig (door middel van een tijdschema) uitgevoerd moeten worden. Daarnaast is het vaak wenselijk dat dezelfde inhoud ook op de test en ontwikkelomgeving beschikbaar is. Hierdoor wordt het oplossen van problemen eenvoudiger, omdat deze binnen de context van de melding opgelost kan worden.

 

Btw, here are some helpful links that will definitely help you to create and deploy solutions more easily:

http://www.codeplex.com/wspbuilder
The WSPbuilder is a console application that creates SharePoint Solutions files based on a folder structure. WSPBuilder will automatically traverse a "12" folder structure and creates a SharePoint solution manifest.xml and the wsp file based on the files it finds. Therefore you do not need the knowledge of how to create a solution manifest.xml and wsp file any more.

http://www.codeplex.com/sharepointinstaller
This project is a Windows application for an eased and more user friendly installation and deployment of SharePoint 2007 solution files to a SharePoint server farm. Distribute your SharePoint solution files with this installation program instead of a raw script using STSADM.EXE to install and deploy the solution.

http://www.codeplex.com/WSSFeaturePackager
SharePoint features can be packaged into .WSP solution packages, defining a .DDF cabinet description file and a WSP solution package manifest (manifest.xml). These files can be hard to maintain when the feature is large and contains many files. This tool generates these files automatically, based on the Visual Studio project folder structure.

http://www.codeplex.com/SPSource
SPSource is a tool for SharePoint developers to assist in the creation of WSS Solution Packages (WSPs) allowing for the use SharePoint Designer and the SharePoint web UI to make quick changes to items, then push those items into Visual Studio for later compilation into a WSP for deployment to another site collection or farm.

Regards,
Andre

Comments (0)

Skip to main content