Azure Information Protection är nu GA


"Information vill vara fri" är ju slagdängan från många elaka typer där ute, men helt osant är det inte. Eller det är i alla fall inte det om man tänker på att information vill vara Mobil. En hårfin skillnad. För detta har jag alltid propagerat RMS (Rights Management Services) som skydd. Det skyddar själva dokumentet oavsett vart det är. Det är en hörnsten i informationssäkerhet - att vi faktiskt kan skydda. Problemet med RMS har länge varit just hur man skall angripa att faktiskt klassificera, sätta behörigheter och krasst arbeta med RMS. Det har varit mer eller mindre oöverstigligt. Nu har Microsoft dock tagit stormsteg och släppt AIP som dels omfattar vår tidigare hjälte RMS men också den nya kämpen som vi fått när Microsoft köpte Secure Islands. AIP handlar om hur vi klassificerar, följer upp, och möjliggör delning av information.

Förvisso inte en Office 365 produkt utan en Azureprodukt men den löser så många problem vi haft på produktivitetssidan så att det går inte att inte prata om detta. Den bygger vidare och framförallt framhäver det nya arbetssättet helt fantastiskt. Läs mer på https://blogs.technet.microsoft.com/enterprisemobility/2016/10/04/azure-information-protection-is-now-generally-available/

Comments (0)

Skip to main content