Interview med Competella om Routing Agent


For nyligt faldt jeg over en smart add-in til Lync 2010 som kan give brugere mere kontrol over hvordan deres Lync telefon håndtere indgående opkald i forskellig situationer. Dette kan være praktisk hvis man ønsker en mere nuanceret styring af kald.

 Jeg har derfor inviteret Bjarne Henriksen, VP Sales & Business Development fra Competella til at fortælle os hvad denne løsning går ud på.

 

Rasmus Hald:
Med dine egne ord, hvad er Competella Routing Agent?

Bjarne Henriksen:
Det startede med, at kunderne savnede en optaget tone, altså at man kunne afgive en optaget tone når nogle forsøgte at ringe til en (i Lync) og man allerede havde en anden samtale i gang. Senere hen blev produktet dog udvidet til også at indeholde smarte funktioner omkring viderestilling af samtaler baseret på sin aktuelle presence i Lync klienten.

Rasmus Hald:
Hvilke scenarier ser i at løsningen anvendes?

Bjarne Henriksen:
I helt almindelige dagligdags arbejdsopgaver. Kunderne forbinder jo i dag Lync med et funktionsdygtigt alternativ til deres nuværende telefonsystem, men har savnet den type funktioner som jeg var inde på før. Så man kan reelt sige, at Competella Routing Agent ”lukker hullet” imellem de funktioner som findes i en ”ud af boxen” standard Lync klient og den måde kunderne helst vil arbejde med telefoni på. 

Rasmus Hald:
Virker den også selvom man ikke er logget på Lync?

Bjarne Henriksen:
Ja det gør den faktisk, idet man kan sætte vilkårlige viderestillingsprofiler om man f.eks er ”Off Line” og en anden profil om man er ”Off Work”. Så vi adderer altså muligheder som ligger ud over, at man blot har én fast viderestilling (typisk til voice mail). Og som noget rigtigt smart, kan vi skelne imellem, om opkaldet er et internt kald eller det er et eksternt kald, og derved benytte forskellige viderestillingsprofiler afhængig af dette.

  

Rasmus Hald:
Hvad kræves der af installation? (Red. Server/klient)

Bjarne Henriksen:
Det afhænger af hvilken løsning man vælger, men generelt er det ikke den store installation vi taler om. Routing Agent produktet kan leveres i 2 versioner. ”Routing Agent Base” er en central (administrator) styret opsætning af viderestillingsmulighederne på Lync Front End serveren, og den er meget enkel at administrerer/installerer (kræver ikke Lync Add-in eller UCMA support). ”Routing Agent Prime” er en overbygning, som giver den enkelte Lync bruger de individuelle (og dynamiske) muligheder. Og da ”Prime” løsningen endvidere giver mulighed for viderestilling til eksterne numre, er det vor forventning at ”Prime” løsningen er den de fleste kunder vil vælge.

 

Rasmus Hald:
Hvis man vil vide mere, hvad gør man så?

Bjarne Henriksen:

Man kan først og fremmest læse mere om produktet på vor hjemmeside; www.competella.com. Men ønsker man derimod en demonstration af løsningen eller ligefrem ønsker produktet på prøve i 30 dage, skal man kontakte Competella. Dette sker lettest i Danmark på mail : bjarne.henriksen@competella.com eller mobil : +45 53 12 17 06.

 

Rasmus Hald:
Tusind tak til Bjarne Henriksen for at gøre os klogere på deres Routing Agent til Microsoft Lync

 

 

Comments (0)

Skip to main content