Lågen fra 19. december er åbnet og vinderen er fundet


Dagens spørgsmål kom fra Jakob Svendsen fra Coretech A/S

Spørgsmålet var:

System Center Orchestrator 2012 bruger Runbook-servere, til at afvikle Runbooks.

Disse Runbook-servere kan ved standard opsætning køre 50 runbooks af gangen, men i nogle tilfælde kan man få brug for at ændre det.

Det kan være hvis man har meget simple runbooks, og gerne vil have mange eksekveret på serveren. Eller meget komplekse runbooks, som tager mange system ressourcer, og dermed gerne vil sætte antallet ned.

Dagens spørgsmål:
Hvordan ændres opsætningen på en action server så den kan køre færre, eller flere runbooks på én gang?

Svaret var:

    Ifølge denne side skal man bruge kommandoen:

    aspt <RunbookServernavn> <MaksimaltAntalKørendeRunbooks>

    I den relevante mappe (<Systemdrev>:\Program Files (x86)\Microsoft System Center 2012\Orchestrator\Management Server) og derefter genstarte Orchestrator Runbook-servicen.

Den første til at svare rigtigt var Jacob Bundgaard.

Og Jacob har vundet et "Byg din egen robot arm" fra Gadgets.dk

Robotarm1

 Tillykke!

Comments (0)

Skip to main content