Kom til skolestartsevent om Teams med InLogic & Microsoft


Vil du gerne prøve Microsofts nye samarbejds- og kommunikationsplatform efter sommerferien? Vil du gerne samle alle filer, samtaler og personer ét sted? Arbejder du på en ungdomsuddannelse, erhvervsuddannelse, SOSU-skole, VUC eller HF? Så har vi et event til dig, i samarbejde med InLogic!

Datoerne er den 02.05 i Horsens og den 03.05 i Lyngby.

Teams åbner for, at man kan integrere andre platforme som fx Lectio, Ludusweb via Teams' browserfunktion - hvormed lærere og elever kun skal gå ét sted hen til undervisning, fildeling, kommunikation og fraværsregistrering mm.

Eventet er tiltænkt personale med ledelsestilknytning, da vi arbejder med hvordan I kan komme i gang med Teams. Hvis du er underviser, så tag nogen fra din ledelse med!  Man behøver ikke at være InLogic-kunde for at deltage.

Tilmeld dig her.

Praktisk

Hvis du tilmelder dig eventet i Microsoft i Lyngby, så husk at registrere parkering ved at henvende dig i receptionen med dit registreringsnummer. Ring til Erik Carter på 29499929 hvis du har problemer på selve dagen.

Agenda

12.30-13.00
Sandwich og sodavand

13.00-13.10
Velkomst v. Sven & Erik

13.10-13.45
Et samlet sted til samarbejde – Teams v. Microsoft
Et godt samarbejde kræver gode værktøjer. Forestil dig, at du kun skal være ét sted, når du skal kommunikere og dele filer med dine kolleger. Arbejd i dokumenter, fildeling, videochat mm. Eleverne har de samme muligheder, og du vil præsenteres for scenarier hvor både elever og lærere kan bruge Teams.

13.45-14.30
Digital studieteknik med Office 365 v. inLogic
Teams kan understøtte elevernes læring ved at stille en mængde apps og værktøjer til rådighed. Office 365 er fuldt understøttet og eksterne apps kan integreres i faneblade i Teams. Vi ser på nogle af mulighederne og hvordan Teams sætter strøm til studieteknikken.

14.30-15.15
Gruppearbejde i Teams - formulering af strategier og pædagogiske potentialer

15.15-15.45
Præsentationer af tanker v. alle grupperne

15.45-16.00
Afrunding v. Microsoft & inLogic


Skip to main content