I Vallensbæk forbedrer eleverne indeklimaet for at blive Danmarks dygtigste


Vallensbæk Kommune har lanceret et treårigt projekt baseret på dataindsamling via sensorer for kommunens 7. klasser. Det gør elever og lærere i stand til at arbejde aktivt med at forbedre indeklimaet. Målet er at skabe et optimalt indeklima, så indlæringen øges og kommunens elever opnår et karaktergennemsnit, der bringer dem i top 25 på landsplan.

Vallensbæk Kommune har udviklet en visionær digital strategi for kommunen, der dækker over flere aspekter og arbejder med at forbedre bymiljøet i kommunen ved hjælp af digitale løsninger.

Skoleområdet er et nøgleområde for kommunen. Projektet har en ambitiøs målsætning om at analysere og justere indeklimaet og øge indlæringen ved hjælp af små højteknologiske sensorer i klasselokalerne. Undersøgelser viser, at i 60% af de danske folkeskoler er indeklimaet så ringe, at eleverne har svært ved at suge viden til sig og præsterer dårligere i nationale tests. Når eleverne om tre år forlader folkeskolen, skal arbejdet med klassens indeklima gerne afspejle sig i karaktererne, så kommunen bliver blandt Danmarks 25 bedste skoler målt på karaktergennemsnittet.

Der er opsat sensorer i otte klasser, og sensorerne gør det muligt at følge udviklingen for klassens indeklima over en længere periode og få data fremstillet visuelt, f.eks. i form af grafer. Data bliver tilgængelige i en cloud-baseret Microsoft løsning, så både elever, lærere og forældre kan følge med i udviklingen i indeklimaet i realtid. Læs mere her om Microsoft Azure.

”Ambitionen er klar, vores elever skal være i top 25 målt på karakter på landsplan. Vi håber, at arbejdet med indeklimaet har en positiv indvirkning på indlæringen og er med til at skabe optimale rammer for, at eleverne kan udvikle sig fagligt, så de opnår de bedst mulige karakter. Samtidig vil vi også gerne tilbyde optimale arbejdsforhold for vores medarbejdere, siger Eskil Frøding, Digital Læringskonsulent i Vallensbæk Kommune.

Ved skoleårets start blev der i august opsat sensorer i 7. klassernes lokaler. Frem til efterårsferien har de indsamlet data, uden at elever og lærere har ageret på dem. Disse data fungerer som sammenligningsgrundlag. Den digitale løsning, der ligger til grund for indsamlingen er baseret på den nyeste teknologi.

”Vi har skabt en digital løsning baseret på den nyeste teknologi inden for Internet of Things, hvor vi trækker data fra små sensorer, lagrer det i skyen og analyserer det via Machine Learning og Analytics. Det lyder måske kompliceret, men løsningen er så intuitiv, at elever og lærere kan arbejde med data og skabe et bedre indeklima”, siger Jon Bille, direktør i Bluefragments, der er certificeret Microsoft Partner.

De nye digitale løsninger skaber rammerne for en mere kreativ og engagerende undervisning. Der er blevet udviklet nyt undervisningsmateriale til hele årgangen, så elever og lærere sætter indeklima, CO2 og betydningen af grænseværdier på skoleskemaet i deres naturfaglige fag.

Vi vil gerne inddrage eleverne aktivt i arbejdet med at skabe et godt indeklima og gøre dem bevidste om betydningen af CO2 og iltmætning i luften på en naturlig måde. Når vi kan indsamle og analysere data om indeklimaet og anvende de tal i vores undervisning bliver digitalisering en grundsten i undervisningen, siger  Charlotte Kornmod, skoleleder på Egholmskolen.

Vallensbæk Kommune og Microsoft Danmark har netop indgået en ”Memorandum of Understanding”. Det betyder, at Microsoft og Microsofts it-partnere vil hjælpe kommunen med at realisere den digitale vision og gøre kommunen til en førende SmartCity kommune, hvor innovation og teknologi åbner helt nye muligheder og perspektiver. En SmartCity, der bruger teknologi og data til at skabe bedre rammer for et trygt liv.

Fakta

I hver klasse er der monteret to sensorbokse. Den ene måler temperatur og luftfugtighed, den anden måler luftens CO2-indhold. Denne teknologi kaldes Internet of Things (IoT). IoT gør hverdagens elektroniske apparater intelligente, så de kan opsamle data. IoT refererer til enheder, der er udstyret med sensorer, der indsamler information.

Informationen bliver omsat til viden ved hjælp af analyseværktøjer. Disse data præsenteres via en brugergrænseflade, typisk en hjemmeside eller en app, hvor der kan være forskellige besked- eller alarmniveauer for de enkelte enheder.

Målinger

Eleverne måler temperatur, luftfugtighed og CO2 og diskuterer grænseværdier med udgangspunkt i de anbefalede ’mål’.


Comments (0)

Skip to main content