Study Smarter – Gratis oplæg om Office 365 til studerende


Microsoft har siden 2010 afholdt Study Smarter oplæg for mere end 17500 elever på over 50 forskellige  uddannelsesinstitutioner rundt omkring i Danmark. Formålet med Study Smarter er at fremme de studerendes it-kompetencer, så de bliver rustet til at udnytte det fulde potentiale i Office 365 og Windows til at opnå endnu bedre resultater i studiearbejdet.

studysmarter

IT-eksperterne, der afholder oplæggene i Study Smarter programmet, er selv under uddannelse og taler derfor i øjenhøjde med deres publikum. Sessioner opdeles i 2 oplæg, hvor den første fokuserer på mulighederne ved at bruge OneDrive og OneNote til at optimere det digitale samarbejde og notetagning. Den anden del er mere præstationsorienteret og omhandler, hvordan it-redskaberne i Office 365 kan anvendes til at styrke både opgaveskrivning samt bidrage til god præsentationsteknik – begge områder er særligt gavnlige for studerende i eksamenstiden!

Hvis I vil have besøg af Study Smarter teamet, så kontakt projektansvarlig Gro Thorbjørn Berg Sørensen på mail: t-grthor@microsoft.com

Du kan se et par lokale danske bruger-videoer om OneNote her på sitet


Comments (0)

Skip to main content