Giv brugere adgang til flere Office 365-domæner


Mange elever, studerende og undervisere har deres daglige gang på mere end 1 uddannelsesinstitution. Det betyder, at deres arbejds- og studieliv er opdelt mellem 2 administrative systemer, fx ved at de skal have 2 forskellige brugere til institutionernes respektive Office 365-tenants.

Det er en stor lettelse i deres hverdag, hvis de kunne have den samme bruger til begge tenants.

Dette er muligt igennem B2B-kapabiliteterne i Azure AD, hvor fordelene også spænder sig til Azure Services og on-premise applikationer som kræver brugervalidering ud over mulighederne i Office 365.

Læs mere om B2B-mulighederne i Azure AD og Office 365 her.

123

Comments (0)

Skip to main content