Learning Tools forbedret til læsesvage


Ordblindhed er en stor udfordring for den danske uddannelsessektor. Læsevanskeligheder er ikke kun et problem i fx dansk, hvor læsning trænes, men påvirker elevens indlæringsevne i alle fag hvor tekst spiller en rolle.

Udfordringer som elever kæmper med er blandet meget andet, at de har svært ved grafisk at afkode bogstaver og ord, at deres kendskab til at analysere lyde er begrænset, og at de mangler viden om ords betydning.

Der er heldigvis tekniske hjælpemidler, der kan understøtte eleverne. Microsofts bidrag er Learning Tools, som er et gratis plugin til OneNote. Det hjælper elever i engelskfaget med læsestrategier, skelne ordklasser og få læst tekst op - og giver mulighed for at diktere på engelsk, tysk, fransk og spansk. Nu er det dog også på vej til Word på pc'en:

learningtoolsgiffinal-small

Disse funktioner bygges også ind i Word og OneNote Online - så elever end ikke behøver installere Learning Tools for at få læst tekst højt.learningtoolsgif_wordonline-small

Endvidere udrulles Spell Checker til Outlook og Word, hvor elever får uddybende forklaringer på hvorfor et ord er stavet forkert - får mulighed for at få læst ordet op samt hjælp til synonymer mm.
spellingchecker-small

Til sammen udgør disse nyheder et bidrag til at skabe et mere inkluderende klasserum, hvilket er en vigtig prioritet for os i Microsoft.

Download Learning Tools her.


Comments (0)

Skip to main content