Lær af Danmarks Miljøportal: Cloud skærer driftsomkostningerne ned


I 2010 begyndte Danmarks Miljøportal at migrere fra traditionel hosting til Microsoft Azure. Resultatet har bl.a. været massive kostbesparelser på driften svarende til ca. 60 procent i forhold til traditionel hosting samt en fleksibilitet til at kunne skalere efter behov.

”Med Azure har vi været i stand til at opnå stordriftsfordele, der normalt kun er forbeholdt virksomheder i koncernklassen med langt flere IT-ressourcer. Det har reddet Miljøportalen økonomisk, da vi har været i stand til at følge med den stigende efterspørgsel på trods af faldende bevillinger,” fortæller Nils Høgsted, der står i spidsen for de 12 ansatte i Danmarks Miljøportal, der drives som et samarbejde mellem kommuner, regioner og stat.

Men her stopper det ikke. I skrivende stund kigger Miljøportalen på Azure-komponenter, der gør det muligt at stille Business Intelligence-funktionalitet til rådighed – uden at brugerne har behov for selv at have et BI-værktøj til rådighed. Målet er 50 % reduktion i pris og time to market.

Du kan læse hele beskrivelsen af, hvad Danmarks Miljøportal har gjort, her.

 

 

 


Comments (0)

Skip to main content