Integrer OneNote med jeres Learning Management System


OneNote Class NoteBook er blevet fantastisk godt modtaget blandt lærere i Danmark. Det er et værktøj, der opretter en NoteBook til klassen med en fælles sektion til undervisningsmateriale samtidig med der oprettes en privat sektion mellem læreren og den enkelte elev.

I den allerførste version af produktet skulle læreren, der oprettede klassens fælles OneNote, manuelt indtaste hver enkelt elev i klassen. Det er heldigvis blevet forbedret, så man nu kan anvende en sikkerhedsgruppe fra Office 365, der indeholder eleverne.

OneNote understøtter nu Learning Tools Interoperability (LTI) standarden, og det gør opsætningen meget nemmer, hvis I bruger et af de globalt store Learning Management Systemer som Moodle eller BlackBoard. Disse LMS’er bruges til at håndtere strukturen i klassen, men er ikke specielt gode til det interaktive samarbejde mellem lærere/elever og elever/elever, og det er netop her OneNote kan supplere. Med LTI integrationen du kan oprettelse og administrere klassens fælles OneNote ud af der data der findes i LMS’en.

www.OneNote.com/lti kan du læse meget mere, at se, hvordan det sættes op.

For folkeskolerne er det interessant at vide, at Brugerportalsinitiativet stiller krav om, at læringsværktøjerne understøtter LTI. Det åbner for, at leverandørerne af læringsværktøjerne at lave en tilsvarende integration til OneNote Class fra de systemer, der skal implementeres i alle kommuner i løbet at 2017.


Comments (0)

Skip to main content