Ny funktion gør det endnu lettere at arbejde med OneNote-klassenotesbogen


Gæsteindlæg af Preben Skovbjerg, lærer og It-koordinator ved Skt. Josefs Skole i Roskilde.

Microsoft har netop frigivet en ny add-in til klassenotesbogen, der gør det endnu lettere at arbejde med OneNote i undervisningen.

Den nye add-in til OneNote kan hentes på https://www.onenote.com/classnotebook. Når filen er hentet, skal du lukke OneNote, før du dobbeltklikker på filen. Og når du et øjeblik senere åbner OneNote igen, vil du se et nyt punkt i menulinjen: Klassenotesbog.

Distribuér side
Som det fremgår af illustrationen ovenfor kan man nu distribuere enkelte sider fra indholdsbiblioteket til hver enkelt elevs private sektion. Man kan sende til alle elever i klassen eller til udvalgte elever, som man markerer fra gang til gang, eller man kan oprette grupper af elever. På den måde kan man hurtigt lægge opgaver ud til eleverne – og det er ikke noget problem at differentiere opgaverne i forhold til enkelte elever eller grupper af elever.

Distribuér nyt afsnit
Jeg har altid fundet det svært at overskue, hvilke afsnit (faner), jeg skal lave, når jeg opretter en ny klassenotesbog. Resultatet er, at jeg enten skal ned i hver enkelt elevs sektion, når jeg får brug for nye afsnit. Eller jeg skal bede eleverne selv oprette det ønskede afsnit, og det giver sjældent det ønskede resultat. Men det er heldigvis også slut nu.

1

Med funktionen Distribuer nyt afsnit kan jeg oprette en ny fane, når vi fx tager hul på et nyt forløb. Og derefter kan jeg løbende lægge nye tekster eller opgaver ind under det nye faneblad. På den måde får jeg en ensartethed over elevernes sektioner, der gør det mere overskueligt for mig at orientere mig i deres arbejde.

Distribuere indholdsbibliotek
Endelig kan jeg distribuere eksisterende afsnit fra mit indholdsbibliotek – ikke alene til den aktuelle klassenotesbog, men også til mine andre klassenotesbøger.

2

Jeg kan altså have lagt et færdigt forløb ind i indholdsbiblioteket og derefter kopiere det ud til alle eleverne. Igen en funktion, der kan være med til at holde orden i elevernes sektioner, så jeg bedre kan følge med i deres arbejde. Og vil jeg genbruge et materiale på et af mine andre hold, kan jeg blot kopiere materialet over i dette holds notesbog.

Gennemse studerendes arbejde

3

Med funktionen Gennemse studerendes arbejde er klassenotesbogen pludselige blevet en rigtig god afleveringsmappe. Hidtil har det været ganske besværligt at dykke ned i hver enkelt elevs sektion for at rette opgaveark eller skriftlige fremstillinger.

Men med den nye funktion kan man let og elegant bevæge sig fra elev til elev og rette eller kommentere deres arbejde. Og har man på forhånd gjort sig den ulejlighed at distribuere afsnit og sider, som eleverne skal aflevere i, bliver det særdeles hurtigt at komme rundt i.

Administrere notesbøger

4

Den sidste del af den nye add-in er fire links, der åbner relevante sider på SharePoint og gør det nemt og hurtigt at oprette en ny notesbog, tilføje elever og lærere og finde links til de klassenotesbøger, der er oprettet tidligere.

Se video med gennemgang af de nye funktioner
Microsoft har offentliggjort en såkaldt video walkthrough, der kan ses her:

 

 


Skip to main content