Hvordan hjælper vi vores børn til sikker færden på nettet?


Børn og unge i dag er vokset op med smartphones og tablets og kommunikerer dagligt med deres venner og familie online. En undersøgelse om unges brug af medier foretaget af Børnerådet i 2014 viser, at lige knap syv ud af ti 13-14-årige er på nettet mere end to timer om dagen. Knap en tredjedel mere end fire timer om dagen.

Men selvom disse digitale indfødte har fået teknologi og sociale medier ind med modermælken, betyder det så, at de nødvendigvis er opmærksomme på de konsekvenser, det kan have at være online? Nej. Overvejelser om, hvem de udleverer deres personlige oplysninger til, hvordan de bruger deres passwords, eller hvilke private feriebilleder, der lægges op på sociale medier – og hvordan de må bruges af det pågældende sociale medie – er ikke det, danske skoleelever tænker mest over, når de bevæger sig rundt i det digitale universers.

Faktisk viser undersøgelsen fra Børnerådet, at de færreste børn er bevidste om, at private virksomheder kan spore deres adfærd på nettet med det formål målrette reklamer og markedsføre sig over for de unge, når de ser film eller chatter med deres venner på sociale medier. Tre ud af ti svarer, at de ikke er opmærksomme på, at de efterlader spor på nettet fx via cookies, og knap fire ud af ti kender ikke til virksomheders brug af private billeder og personlige oplysninger på fx sociale medier.

Hvad kan vi gøre for at hjælpe de unge?
Børn og unges hjemmevante færden i den digitale sfære skaber et øget behov for fokus på it-sikkerhed og privatliv. Det kan vi sikre på to måder: For det første ved at klæde børn og unge på til færdes sikkert på nettet gennem oplysning og undervisning. For det andet ved at sikre, at den software og de services, som børn og unge bruger, har privatliv og it-sikkerhed i højsædet.

Oplysning og undervisning
En undersøgelse, vi fik foretaget blandt forældre til børn i folkeskolen i 2013, viste, at knap halvdelen af forældrene oplevede, at der i barnets skole var et generelt fokus på adfærd på sociale medier, og at der på skolen var personer, der var i stand til at informere barnet om, hvordan de skal gebærde sig på sociale medier. I dag er det tal uden tvivl højere.

Men det er ikke alle lærere, som føler sig rustet til at undervise skoleelever om sikker færden på nettet. Microsofts Uddannelsesteam arbejder sammen med flere af landets skoler om at oplyse både børn og undervisere om sikker brug af internettets mange muligheder. Et eksempel er Edu Days, som finder sted på Skolen i Sydhavnen den 12. november, hvor både børn og undervisere samles til en temadag om sikker færden på nettet. Derudover har vi et samarbejde med Lyngby Kommune, hvor vores ansatte som led i en frivillig-indsats gæsteunderviser i it-sikkerhed. Læs mere om et af de besøg eller kontakt Microsofts Uddannelsesteam, hvis du som underviser gerne vil have hjælp eller inspiration til at undervise i sikker færden på nettet.


Microsoft-ansat gæsteunderviser folkeskoleklasse i IT-sikkerhed

Software og services med fokus på it-sikkerhed
Med det uendelige antal apps og online services, som børn og unge har adgang til på nettet, kan det være svært at styre, hvilke de bruger, og ikke mindst, hvilke brugerbetingelser de enkelte udbydere har.

Hos Microsoft er sikker håndtering af privatfølsomme oplysninger integreret i måden, vi driver forretning på, og måden, vi udvikler vores produkter på. Med Windows 10 og Office 365 Education målrettet undervisere og elever, får man hele Office-suiten med alle de programmer, som gør skoledagen produktiv og lærerig, samtidig med, at man har fuld kontrol over egne data. Her tilhører data brugeren. Og kun brugeren. Og vi kan garantere, at data ikke bliver brugt til målrettet reklame. 

Office 365 og Windows 10 er gratis for undervisere og elever. Lær mere om Office 365 Education og tilmeld dig på Office 365 og Windows 10.Comments (0)

Skip to main content