33 Microsoft-ansatte besøgte 858 elever på en dag33 Microsoft-ansatte fra vores nye hovedsæde i Lyngby var i går på besøg i 30 folkeskoleklasser hos 858 elever for at sætte fokus på, hvilke digitale fodspor man som barn og ung efterlader sig og hvordan man færdes sikkert på nettet.

Besøgene fandt sted som en del af det partnerskab, som Microsoft Danmark har med organisationen Red Barnet, hvor ansatte i Microsoft kan få fri til at udføre frivilligt arbejde.

Det er netop i de første skoleår, at man begynder at efterlade sine første digitale fodspor på nettet i form af f.eks. billeder på sociale medier og beskeder og opslag til ens kammerater. Men langt fra alle er klar over, at det er spor, som ofte aldrig kan slettes og derfor er søgbare for alle mange år frem i tiden. De færreste børn og unge tænker over, at det de i et øjebliks spontanitet  lægger ud måske vil kunne findes frem af en kommende arbejdsgiver eller anden relevant person mange år frem i tiden. Derfor er det vigtigt, at man som barn og ung forstår, hvordan man værner om sit privatliv på nettet og tænker over, hvem man deler sit digitale liv med.


Martin Thorning holder oplæg i en udskolingsklasse

Vær en god kammerat
Til de yngre elever i indskolingen er digitale fodspor måske et lige lovligt abstrakt begreb. Derfor holdt Microsofts frivillige til de yngste elever oplæg om, hvordan og hvor vigtigt det er at man også på nettet er en god kammerat over for hinanden. Alt for mange børn og unge oplever mobning og hårdt sprog på nettet. Ofte fordi børn ikke tænker over hvor hårde ord kan virke på skrift. Og de forsvinder ikke selvom man måske er blevet gode venner igen.

Det blev nogle super besøg, hvor eleverne også selv kom med mange gode reflekterede input og råd til, hvordan man tænker over, hvad man lægger på nettet og kan komme til at efterlade sig af spor, der kan søges frem langt ud i fremtiden.

Hvis du som forældre eller lærer har lyst til at tale med dit barn eller klasse om sikker og god færden på nettet, kan du hente mere inspiration på www.sikkerchat.dk


Stormøde med de frivillige inden dagens skolebesøg


Comments (2)

  1. Anonymous says:

    Børn og unge i dag er vokset op med smartphones og tablets og kommunikerer dagligt med deres venner

  2. Holger Overgaard Andersen says:

    Søger Eva Kristiansens (HR for udenlandske medarbejdere )tlf. nummer .Nogen der kan hjælpe derude? Sms til 29995600 Tak

Skip to main content