Elevagenter løfter Skolen i Sydhavnen ind i det 21. århundrede


Interview med skoleleder Morten Biering, Skolen i Sydhavnen

Af Morten Ovesen, pædagogisk uddannelseschef

De kommende 5. klasser på Skolen i Sydhavnen er under uddannelses som elevagenter. Deres første opgave bliver at hjælpe andre elever og deres lærere i gang med OneNote og OneDrive som digitale kollaborative redskaber. Skoleleder Morten Biering forklarer i dette interview, hvor han vil hen med projektet, der bliver udført som en del af et partnerskab mellem Skolen i Sydhavnen, Københavns Kommune, Twentyone Learning og Microsoft.

Hvorfor satser I på elevagenter?

                      Som udgangspunkt er vi interesserede i at opbygge en kultur, hvor elever hjælper elever. IT bliver ikke det eneste område, hvor vi vil have agenter eller etablere ”elevpatruljer”. Eleverne lærer meget af selv at undervise og tage hånd om andre elever. Og IT er et af de områder, hvor vi tror det giver hurtige resultater - hvor eleverne først får øje på værdien.

Hvad forventer du, at skolen får ud af projektet?

                      Ud over den positive opmærksomhed og positive pædagogiske fortællinger, forventer jeg at vi booster opbygningen af en god kultur omkring IT. Vi vil være undersøgende og udforskende, når det gælder IT. Vores læringscenter skal være et laboratorium for test af materialer, såvel digitale som analoge. Vi kender Microsoft som en spændende partner i den kontekst og ved, at elever der bliver medinddraget som fx agenter, vil byde ind med ideer.

Hvad får lærerne ud det?

                      Lærerne får en god mulighed for at blive stærkere på IT. Med eleverne som medundervisere er de nødt til at løfte sig selv i forhold til IT, men også at kigge på deres egen rolle på nye måder. Når eleverne selv løser tekniske problemer, kan lærerne fokusere mere på læring og produkter.

Hvad får eleverne ud af det?

                      Begrebet ’de digitale indfødte’ har skabt mange myter om elevernes intuitive brug af IT i undervisningen. Men jeg er ikke i tvivl om, at eleverne i dag har mange dårlige vaner, når det gælder IT. Fokus i det her projekt er at få de gode vaner tilbage på banen. Med de gode vaner følger en masse læring naturligt med. Jeg tror også på, at når eleverne får deres computere med hjem, vil familien blive opmærksom på de gode muligheder der i IT og eleverne vil bliver IT-agenter derhjemme.

Hvad er de IT-mæssige gevinster? Og de pædagogiske?

                      IT-mæssigt kommer vi til at løfte forståelsen mellem lærere og elever for hvad IT kan. Et fælles projekt og fokus skaber et fælles tredje at arbejde i. Der bliver plads til lærernes nye roller omkring IT, så vi kan målrette pædagogik og didaktik mere mod det, man kan lærer når man bruger IT – og altså ikke mod IT i sig selv. IT er ikke målet – det er midlet.

Prøv at formulere det overordnede strategiske sigte?

                      Vi har to mål med projektet. Det ene er, at vi vil være en IT-bevidst skole hvor IT er en naturlig del af hverdagen og en læringsplatform, hvor alle medier kan supplere hinanden. Den anden er at arbejde med det 21. århundredes læring, hvor eleverne inddrages i didaktiske processer og er med til at lære andre noget. Dermed lærer de noget om sig selv og om hvordan, man opnår læring.

Uddyb hvordan projektet passer ind i tankesættet bag det 21. århundredes kompetencer?

                             For os er dette første skridt frem mod at kigge på elevernes kompetencer med det 21. århundredes kompetencers briller på. Vi har præsenteret personalet for teorierne bag og nu er vi i gang med praksis. Lige som vi kunne ønske det.

Comments (0)

Skip to main content