Gæsteblog: Office Mix flytter fokus fra teknik til didaktik


Per Nordby Jensen, IKT- og læringsansvarlig på Social- og Sundhedsskolen i Frederecia, Vejle og Horsens

IKT og læring er et strategisk indsatsområde for Social og Sundhedsskolen Fredericia Vejle Horsens, og i det perspektiv er vi særlig opmærksomme på valg af værktøjer, der understøtter organisationen og medarbejdernes IT-pædagogiske kompetenceudvikling. Derudover har ministeriets Strategi for den digitale erhvervsuddannelse yderligere sat fokus på digitalisering.

Vi har bl.a. valgt at satse på Office 365, og i tilknytning hertil har vi fokus på anvendelse af Office Mix som et godt hjælpeværktøj til digitalisering af undervisningen. Office Mix er et tilføjelsesprogram til PowerPoint med en tilhørende webside. Når Mix er installeret i PowerPoint åbner der sig en række nye muligheder for at tilføje funktioner og indhold – med få begrænsninger og mange kreative muligheder. Med Mix er det muligt med ét værktøj og i en arbejdsgang at gøre et undervisningsmateriale interaktivt og dele det via et link med elever.

Vi har BYOD, så det er vigtigt, at eleverne kan tilgå et Mix fra deres forskellige enheder, og det understøtter Mix – næsten. Et Mix med interaktive elementer er ikke umiddelbart tilgængelig fra iPad eller iPhone, men når eleverne henter en gratis browser som fx Puffin, kan de tilgå et Mix uden problemer.

Mix-websiden tilbyder underviseren en lang række muligheder for at evaluere elevernes anvendelse af et undervisningsforløb. Underviseren kan se, hvorledes eleverne har responderet på fx quizzer eller åbne opgaver og meget mere. Eleverne har også mulighed for at give generel feedback til underviseren.

På SOSU FVH anvendes Office Mix som et blandt flere værktøjer i udviklingsprojekter med flipped learning og e-didaktik. Alle undervisere ved SOSU FVH modtager et intro-kursus til Office Mix, således at de også har Mix som mulighed, når de udarbejder nye undervisningsmaterialer. Mix gør det også muligt for underviseren let at tilføre ”gamle” undervisningsmaterialer i PowerPoint ny interaktivitet.

Hvis du vil vide mere eller downloade Office Mix, kan du gøre det her: https://mix.office.com/


Comments (0)

Skip to main content