Verdens mest anvendte LMS integrerer med Office 365


Af Torben Andersen, teknologirådgiver

Uddannelsessektorens forventninger på LMS-området bør retfærdigvis være høje. Nu har learning management systems været på markedet så længe, at ingen længere kan gemme sig bag beta-undskyldninger eller lignende bortforklaringer.

Derfor synes jeg at forbedringerne af integrationen mellem verdens mest anvendte LMS, Moodle, og Office 365 er værd at bemærke. Tre væsentlige punkter er værd at bemærke:

  • Single single-on, så du automatisk er logget på Moodle, når du er logget på Office 365
  • Opgave workflow, så opgaver stilles i Moodle, men flowet mellem studerende og underviser afvikles i Office 365 og OneNote.
  • Kalenderintegrationen, så opgaveafleveringer og events, der oprettes i Moodle automatisk optræder i Office 365 kalenderen. Derved er de også tilgængelige på SmartPhones.

Jeg skriver lidt mere om integrationen på vores Office 365-blog til uddannelsessektoren. Der kan du også hente en Powerpoint med billedforklaringer på forbedringerne i integrationen.

Comments (0)

Skip to main content