Nyt community om Office 365 i undervisningen


Af Morten Ovesen, pædagogisk uddannelseschef

Teknikken skal spille, før det pædagogisk it nytter noget. Og anvendelsen af teknikken, skal vitterligt være pædagogisk. Ellers er vi lige vidt. Derfor bygger vi videre på Microsofts Skolenetværk med et Office 365-netværk, hvor det subtile samspil mellem teknik og pædagogik er i fokus. Pædagogisk it skal bare spille på alle tangenter.

Tanken bag initiativet til det ny community er at tage det bedste fra to verdener:

1) I vores Office 365-forum har teknikken sat dagsorden

2) I Microsofts Skolenetværk har pædagogikken sat dagsorden.

Forgreningen i netværket fletter temaerne ind i et community af Office 365-brugere i hele uddannelsesverden, som står med de samme udfordringer med at indfri de kæmpe potentialer i Office 365-platformen. 160 deltagere mødte frem til de første to netværksdage i slutningen af april og bidrog aktivt til, at vi kom godt ud over rampen - der ligger et blogindlæg om keynoten på vores blog - penalnet.dk.

Det ny Office 365-community arbejder som et netværk, hvor vi hjælper hinanden med alt teknisk trouble shooting til undervisningsidéer på alle niveauer. Senest fyldte OneNote, OneDrive Groups og Office 365 på alle platforme meget på dagsorden.

Når vi mødes er det muligt enten at følge et teknisk spor (med en pædagogisk vinkel) eller et pædagogisk spor (med en teknisk vinkel). Men ved at mødes samtidig på tværs af vores kerneopgaver til daglig, får vi mulighed for at berige hinanden samt dele oplevelsen med den fælles keynote. Sidste gang var det Mathias Poulsen, www.playconsulting.dk

Min kollega, teknologirådgiver Torben Andersen, er tovholder på det tekniske spor, mens jeg selv er tovholder på det pædagogisk spor.

Er du interesseret i at vide mere, kan du kontakte Torben Andersen på andersen.torben@microsoft.com eller undertegnede på moovesen@microsoft.com.

Læs gerne mere om Office365 i uddannelsesregi her: http://blogs.msdn.com/b/office_365_for_education_i_danmark/

Hvis du vil inviteres til det næste møde, kan du kontakte Vivien Middelboe på a-vivmid@microsoft.com.

Vi glæder os til at se jer og tager slevfølgelig gerne imod spørgsmål eller kommentarer.

Comments (1)

  1. Anonymous says:

    Af Julich Wiberg, salgschef
    Når jeg er rundt i landet, er der ofte to it-spørgsmål

Skip to main content