OneNote fits all


Af Morten Ovesen, pædagogisk uddannelseschef

Det strømmer ind med gode eksempler på den pædagogiske anvendelse af OneNote i undervisningen. En samlende overskrift kunne være OneNote fits all. Selvfølgelig er overskriften en tilsnigelse fra en partisk blogger som jeg selv. Og hver en pædagogisk it-fugl synger da også netop med sit næb. En af dem er lærer og it-koordinator på Skt. Josefs Skole i Roskilde, Preben Skovbjerg:

- OneNote er grundlæggende et program til at tage noter i. Men Microsoft har i løbet af det sidste halve års tid sat turbo på udviklingen af programmet, så det kan specialdesignes til brug i undervisningen.

Sådan skriver han i et gæsteblogindlæg på www.isenogpraktikanten.wordpress.com. Det er en blog drevet af to Expert Educators fra samme skole. Bloggen er dedikeret til videndeling om brug af OneNote i undervisningen. I indlægget fortsætter Preben Skovbjerg:

- Med OneNote Class Notebook får man gode muligheder for at arbejde systematisk med de begreber, der netop i disse år er allermest fokus på:

  • Læringsmål
  • Undervisningsdifferentiering
  • Stilladsering
  • Evaluering og
  • Portfolio

OneNote Class Notebook er født med tre afsnit: Et hvor alle kan læse, men kun læreren kan skrive. Dette afsnit bruger læreren til at dele materialer med eleverne. Et andet, hvor såvel lærer som elever kan skrive, bruges til gruppearbejde mv. Og så er der et afsnit, hvor hver enkelt elev har sit eget område, som kun eleven og læreren kan se og skrive i.

Og så følger ellers en systematisk gennemgang af en praktikers pædagogiske anvendelse af særligt OneNote Class Notebook med fokus på begreber som læringsmål og portfolio.

Jeg kan varmt anbefale Preben Skovbjergs indlæg, som du blandt mange andre brugbare indlæg fra bloggens værter 'Isen og Praktikanten' kan læse her.

Comments (1)

  1. Anonymous says:

    Af Julich Wiberg, salgschef
    Når jeg er rundt i landet, er der ofte to it-spørgsmål

Skip to main content