Edison Mini og nørderne – eleven som opfinder


Gæsteindlæg af lærer og it-vejleder Pernille Reenberg, Nyager Skole og pædagogisk it-konsulent Tom Planck Sørensen, Rødovre Kommune.

Det er næsten ufatteligt, hvad der sker, når eleverne får lov. Får lov at tænke ud af boksen. Får lov at komme med skæve forslag. Får lov selv at bestemme metode. Og ikke mindst får lov at bruge digitale færdigheder, de har med hjemmefra. Det demonstrerer vores elever på stand 243 ved Danmarks Læringsfestival 2015.


Tom Planck Sørensen og Pernille Reenberg er Expert Educators for Microsoft

Arbejdet med elevernes digitale penalhus i kombination med at give lov (men ikke slip!) har gennem en årrække været udgangspunktet for vores it-pædagogiske udviklingsarbejde i Rødovre Kommune. Grundlaget er vores fælles vision for digitalisering af skolerne i Rødovre ’Skolen altid online’. Her står blandt andet:

”IT bliver redskabet, der bruges til at stimulere virkeligheden og arbejdet med projekter, der giver eleverne ny viden og ny viden på en ny måde. Brugen af IT i skolen skal ske via fornyede didaktiske praksisser, nye lærermidler og forøgede relationer til den omgivne verden. Teknologien skal bruges kreativt, men også kritisk, eleverne skal kunne vurdere kvaliteten af information på nettet, og de skal kunne udtrykke sig i de nye medier og samarbejde digitalt, lokalt som globalt. De digitale teknologier skal udgøre en allestedsnærværende grundbetingelse for læring og pædagogik”.

Den vision er vi i fuld gang med at implementere. Vi har forsøgt os systematisk frem og i løbet af tre år udviklet indtil flere prototyper på didaktiske praksisser, som vi har valgt at kalde digitale læringsfællesskaber. De bedst velafprøvede er faktisk en fast del af undervisningen:

 

  • Toolcamp er kulminationen af elevernes målrettede faglige arbejde med integration af IT-værktøjer gennem flere måneder. En slags konkurrence på innovative kompetencer.

  • Fredagsnørd foregår på skolens læringscenter i fritiden for de elever fra 2.-9.klasse, som har lyst til at nørde med IT. Her udforsker eleverne programmer som f.eks. Microsoft Project Siena (app-programmering), Kodu, PowerPoint, Photo Story og programmer i SkoleTubes mediesuite. Eleverne bidrager med deres tilegnede kunnen til undervisningen i deres egen klasse. 

  • Edison Mini er et projekt, hvor eleverne med deres faglige viden og digitale penalhus skal gøre opfindelser (i form af prototyper), som kan løse uløste problemer i den virkelige verden. Edison Mini er et projekt, hvor eleverne med deres faglige viden og digitale penalhus skal gøre opfindelser (i form af prototyper), som kan løse uløste problemer i den virkelige verden.

  • Nørddage foregår sidste fredag i hver måned og er målrettet primært udskolingselever fra Rødovre Kommunes skoler. Vi har programmering, Lego Mindstorms, Droneflyvning, 3D-print og sensorer på programmet indtil videre.

 

Det 21. århundredes kompetencer er centrale for den måde, vi arbejder på. Vi bruger tankesættet til at fortolke Fælles Mål og udmønter det i vores egen lokale it-didaktik. På den måde oplever vi ikke mål-tænkningen kun som styrende, men som inspirerende, når den ikke står alene.

Ved at fx at lade eleverne udvikle prototypen på en app, som kan hjælpe travle hverdagsfamilier med et fænomen som affaldshåndtering, arbejder eleverne med brug af kompetencer som kollaboration, problemløsning, innovation og anvendelse af it og medier hen mod en række fælles mål både på langs og tværs af ***.


IT OG MULTIMEDIER: Sidste fredag i hver måned er der på PUC i Rødovre fælles Nørddag for elever fra alle skoler i kommunen. Dagsorden er fx programmering, Lego Mindstorms, droneflyvning og 3D-print.

Læs mere på www.penalnet.dk/nyager


Comments (0)

Skip to main content