Den digitale grønspættebog


Gæsteindlæg af skoleleder Gert Slyngborg, Fursund Skole

Vi kan ikke bringe vores udeskole med ind på standen i Bella Center ved Danmarks Læringsfestival. Men vi er to ledere og lærere, som har taget turen fra Selde i Skive Kommune for på stand 243 at fortælle om vores projekt, som jeg ved tidligere lejlighed har skrevet om.

Teksten er et uddrag af en artikel i Magasinet Skole, december 2014.

 


Skoleleder Gert Slyngborg, Fursund Skole.

"Da vi gik i gang, var det egentlig ikke med skolereformen for øje. Ikke desto mindre skete det, at udrulningen af Surface RT til alle elever og lærere førte os langt ind i skolereformen, før den overhovedet var trådt i kraft. Ikke bare på opgraderingen af digitalt udstyr og trådløst net. Men med udstyret og internettet som nøglen til de forandringer reformen kræver. Vores afsæt var ellers ikke særlig konstruktivt. Vi stod med alle de demografiske udfordringer en skole i et landområde med faldende befolkningstal og stagnerede vækst nu kan have. Radikale forandringer var nødvendige, for at vi kunne finde gejsten og troen på Fursund Skole som et projekt med en pædagogisk mission i fremtiden. Det tør jeg godt sige, at vi nu er lykkedes med."

 

Autentisk læring
Et af målene for projektet er at gøre undervisningen autentisk. Fursund Skole skal ikke være et som-om-sted, hvor eleverne blot træner forskellige discipliner som de får brug for senere i livet. Undervisningen skal være meningsfuld i sig selv og bringe eleverne i tættere kontakt med verden uden for skolen – både lokalt og globalt. Vi kalder det ’glokalisering’. Vores elever er lokalt forankrede verdensborgere, som ikke kun reagerer på inputs, men med deres tablet-pc’er som det vigtigste redskab også leverer outputs til verden udenfor.

 

En moderne arbejdsmaskine
Netop kompetencer i det produktionsorienterede pc-miljø som findes på maskinerne, vil vi gerne give eleverne med på deres vej gennem uddannelsessystemet. Samtidigheden af de klassiske pc-kompetencer og arbejdet i apps har vist sig at være den rigtige kombination for os. It-infrastrukturen er designet til at møde både børn og voksnes behov. Tablet-pc’en udgør en åben platform, hvor samarbejde og fildeling sker nemt. Den digitale grønspættebog, kalder vi den. Vores gamle systemer integrerer med de nye. Tablet-pc’erne bliver brugt flittigt både som fritidsfænomen og i arbejdssituationer. Udrulningen har naturligvis ikke været uden knaster, men vi er på forbløffende kort tid kommet i luften med et it-projekt, vi for kort tid siden kun havde turde drømme om.

 


AUTENTISK PROBLEMLØSNING: Undervisning på stedet i udeskolen. Her kombinerer eleverne analoge redskaber som kridt, snor og målebånd med deres digitale grønspættebog. De indsamlede data og opmålinger bliver bearbejdet med det samme.

Læs mere på www.penalnet.dk/fursund


Skip to main content