Læringsplatform med Fælles Mål, Rubrics og Office 365 på Danmarks Læringsfestival


Gæsteblog af Frank Nygaard, EasyIQ, Systemtech

Hvad er EasyIQ?
EasyIQ SkolePortal er en læringsplatform, der understøtter lærerens arbejde med at forberede, gennemføre og evaluere undervisningen. Læringsplatformen er unik ved, at vi som den første og pt. eneste leverandør har integreret Microsoft Office 365 dokument og kommunikationsplatformen med digitale læringsforløb og Office-funktionalitet på alle brugernes enheder med support for Bring-Your-Own-Device (BYOD). Løsningen styrer ligeledes afleveringstidspunkt pr. automatik, feedback og opsamling af elektronisk portfolio i forhold til den enkelte elev.

Hvem bruger løsningen?
EasyIQ SkolePortal anvendes pt. i 5 kommuner f.eks. Gladsaxe, Vordingborg og Odsherred Kommuner. Hertil kommer en lang række enkelte folkeskoler samt privatskoler f.eks. Skipper Clement Skole og Henriette Hørlücks Skole der benytter løsningen. Platformen er løbende udviklet med nye funktioner; senest er ”Læringsmål” baseret på forenklede Fælles Mål gjort til en aktiv og integreret del af løsningen, hvilket understøtter muligheden for at gennemføre læringsmålstyret undervisning.
Rubrics er et redskab til arbejdet med synlige og differentierede læringsmål i undervisningen.

Løsningen udvides nu også med EasyIQ Elevplaner.

Hør Gladsaxe kommune fortælle
Kom se vores løsninger på Danmarks Læringsfestival og hør Gladsaxe Kommunes oplæg
”Erfaringer med synlige og differentierede læringsmål med Rubrics”

Løsningen er en overbygning til Office 365 - EasyIQ Office365 benyttes af alle skolerne i mere end 20 kommuner og samlet over 400 skole institutioner.


Comments (0)

Skip to main content