Pennen er mægtigere end tastaturet


Gæsteindlæg af Jens Henrik Thomsen, Lenovo – blogger fra Bett

Pennen er mægtigere end tastaturet…

....sådan lyder titlen på et forskningsprojekt der blandt andet konkluderer, at noter taget i hånden er mere effektive, end hvis de er taget på et keyboard. Den betragtning synes jeg i it-pædagogisk forstand er interessant, når man skal vælge et device til undervisningsbrug. Studiet viser, at man kan blive så god til at stenografere, at hjernen ikke i samme grad bearbejder det skrevne, som hvis man tager noter i hånden.

At pennen er mægtigere end keyboardet er selvfølgelig en tilsnigelse. Sådan kan man ikke dele verden op i sort-hvid. Men tænk alligevel over, hvor stor ’magt’ tastaturet, og dermed det skrevne sprog, har fået. Man kan sige, at keyboardet favoriserer en udtryksform og nogle *** frem for andres metodikker.

Matematik
Matematik er et konkret eksempel på et skolefag, hvor helt almindelige algoritmer og formler er svære at skrive med et tastatur (selvom det godt kan lade sig gøre med fx WordMath). Derfor er papiret stadig mange matematiklæreres foretrukne platform. Her kan pennen frit boltre sig og frit veksle mellem tal, tegninger og symboler.

Men det vi skriver på papir, er svært at dele og imødekommer ikke de krav vi stiller til moderne undervisning. Selvfølgelig kan man tage et billede af det skrevne og dele det digitalt. Ellers er mulighederne begrænsede. Med en digital pen på touchskærm, er det anderledes. Det vi skriver, kan vi nemt dele. Endda live, ved fx at overtage hinandens skærme. Sådan bliver det nemmere at få hjælp til lektier og opgaver, når læreren ikke lige er i nærheden. Eller samarbejde på en skitse, nogle beregninger, noter m.v.

At dele tanker og idéer
I kollaborative læreprocesser, hvor man skal dele idéer og tanker, kan tastaturet også være begrænsende faktor.  Hvor ofte bruger vi ikke tegninger, skitser, diagrammer og symboler, når vi skal forklare os over for hinanden. En tanke kommer ikke altid i ord, men måske i billeder. Helt klassisk fælder vi den ned på papir – en serviet eller det forhåndenværende – i en skøn blanding af tegn og figurer. Men en serviet er altså ikke ret nem at dele.

Disse linjer er skrevet på et keyboard. Og jeg er selv en glad keyboardbruger. Selvfølgelig kan vi ikke undvære keyboardet. Men touch-teknologien og den digitale pen er moden til, at et godt device til undervisningsbrug imødekommer både behovet for at taste og at skrive eller tegne i hånden.

Solide skole-devices
Lenovo har flere aktuelle bud på solide skole-devices med både digital pen, touch og tastatur, som jeg personligt har fået rigtig god respons på. Ikke bare blandt gæsterne på her Bett, men også på skoler derhjemme, som allerede har taget dem i brug ude i klasseværelserne.

Kontakt mig hvis du vil have en uforpligtende og vejledende snak om den digitale pen, om vores maskiners holdbarhed, om ergonomiske fordele ved multimode-pc’en i fx gruppearbejde og andre væsentlige betragtninger, når man skal vælge et skole-device.

Jens Henrik Thomsen, Lenovo

thomsenj@lenovo.com

Comments (1)

  1. Anonymous says:

    Gæsteblogindlæg af Jens Henrik Thomsen, Lenovo
    Kig ud over landskabet af børnekroppe

Skip to main content