Information on demand – tanker fra BETT


Af Julich Wiberg, salgschef - blogger fra Bett

Måden vi efterspørger og bruger information på, har over blot få årtier ændret sig dramatisk. Som individ i informationsalderen forventer vi både privat og professionelt at have adgang til pålidelig og opdateret information nu og her. Smartphonen bliver flittigt brugt ved middagsbordet til at afgøre uenigheder om alt fra historiske begivenheder til transferbeløb i professionel fodbold. På samme måde kan vi ikke forestille os en arbejdsplads uden online adgang til viden både inden for og uden for organisationen.

Med andre ord ønsker vi information on demand. Information, som vi med det samme kan omsætte til viden, så vi kommer videre i teksten her og nu. Tempo og tid er på godt og ondt væsentlige faktorer for individet i informationsalderen. Vi hungrer og bliver utålmodige, hvis manglende viden forhindrer os i at komme videre med vores mission.

Denne væsentlige sociologiske forandring er de seneste år begyndt at slå igennem også i uddannelsessystemet. Det mærker man tydeligere og tydeligere på Bett, den store årlige uddannelsesmesse i London.

Man mærker det ved, at den pædagogiske anvendelse af it og selve formålet med at inddrage it undervisningen, fylder mere og mere på dagsorden. Der er blevet længere mellem salgsdemonstrationerne og de tekniske gennemgange af grej og gadgets. Kunder, leverandører og partnere har over tid udviklet et fælles sprog og en gensidig forståelse af, at it ikke bare skal være til stede og fungere. Men at pædagogisk it i undervisningen både skal stilladsere og stimulere pædagogiske og faglige mål med undervisningen.

Sam Morris, Worldwide Education Segment Executive i Lenovo udtrykker det ret klart, når han i en keynote netop i forbindelse med Bett siger, at teknologien ikke må diktere, hvad vi skal bruge den til i undervisningen, men at vi skal stille krav til teknologien om, hvad den skal gøre for os. Sådan har spydspidsskoler og –kommuner i Danmark allerede arbejdet længe. It-investeringer i uddannelsessektoren handler i dag foruden hele den teknologiske dimension om strategi, pædagogisk målsætning og endda de grundlæggende værdier, som undervisningen hviler på.

I Microsofts EDU Team arbejder vi på, at børn og unge i skole og under uddannelse skal have mindst lige så god og fri adgang til information som vi voksne har, så de kan omsætte den til operationel viden. Men information on demand er ikke nok i sig selv. Vi er på vej videre fra informations- til idésamfund. Som en slags overbygning på eller naturlig konsekvens af vores tilegnelse af viden, genererer vi idéer, vi innoverer, bygger prototyper, fabrikerer og producerer.

Bevægelsen mod et idésamfund, også afspejlet i uddannelsessektoren, præger Microsofts tilstedeværelse og aktiviteter på Bett: Både før Bett og i forbindelse med Bett har vi annonceret en række nye produkter og tiltag som understøtter Windows 8, præsentationstjenesten Sway og Office MIX, Moodle integration til O365, OneNote Classroom Creater for Office 365 og samarbejde med BBC er blot nogle omdrejningspunkterne på standen, som også viser hvorfor de mange forskellige Windows 8-enheder understøtter læring.

Comments (0)

Skip to main content