Åbne it-pædagogiske temamøder – Windows 10, Sway, OfficeMix og meget mere


Af Julich Wiberg, salgschef

Deltag når it-pædagogiske skolefolk fra hele landet mødes i Microsofts Skolenetværk for at drøfte pædagogisk anvendelse af den nyeste teknologi. Netværket er åben for alle interesserede og deltagelse på møderne er gratis.

Den 24. februar 2015 mødes vi hos os selv i Hellerup og igen med samme dagsorden den 26. februar 2015 på en skole i Midtjylland.

Agendaen kort fortalt handler om, hvordan målstyret læring kræver digitale kollaborative redskaber til planlægning og evaluering, hvor lærer og elev i fællesskab rammesætter læringsmålet. Vi diskuterer hvordan skolereformens drejning mod individuel og peer-baseret feed forward og feedback kan håndteres med respekt for lærernes arbejdstid. Vel at mærke uden at gå på kompromis med kvaliteten.

På teknologifronten introducerer vi Windows 10 og den fulde udrulning af alle redskaberne i Office 365. Vi afprøver OfficeMix og OneNote som Office 365-redskaber der støtter den målstyrede undervisning. Vi snuser også til Yammer som en sikker og annoncefri kollaborationsplatform samt tager et kig på den intelligente web-app Sway, som et spændende multimedieredskab til deling og udvikling af fx elevernes idéer og projekter. Digitalt design, prototyping og 3D-print har vi med i programmet, som du kan læse mere om på netværksbloggen Penalnet. Tøv ikke med at henvende dig til os, hvis du vil vide mere.


Comments (0)

Skip to main content