Office 365 giver elever bedre karakterer !


Af Erik Carter, studentermedhjælper, Microsoft Danmark  

Når afgangselever i folkeskolen til foråret sætter sig til det grønne bord, håber de fleste på at score gode karakterer. Når de skal til skriftlig afgangsprøve i dansk, benytter de sig muligvis af Word, enten i Word Online-udgaven eller Word 2013-klienten.

Men hov, tænker du – hvad har det med karakterer at gøre?

Som en del af folkeskolens afgangsprøve i skriftlig dansk er det et bedømmelseskriterium, at eleven kan opstille en tekst i 2 spalter og benytte sig af orddeling ved linjeskift. Det står simpelthen i bekendtgørelsen. Disse funktioner er tilgængelige i Word, både offline og online. Endvidere lægges der vægt på, at eleven evner at benytte sig af et genrerelevant layout for sin skriftlige opgave, hvilket der især er mulighed for med offline versionen af Word 2013.

Hos Microsoft er vi glade for at kunne tilbyde noget, der imødekommer disse krav. Vi kan sikre at afgangselever, får endnu bedre forudsætninger for at komme godt videre i uddannelsessystemet. Derfor tilbyder vi alle skoler gratis Office til deres elever (og nu også lærere!), såfremt de har indgået en Student Advantage-aftale med os.

Se denne Office Mix på 3 minutter om spalter i Word Online: https://mix.office.com/watch/1qa4uth7in8x2

Hvis du vil vide mere om din institutions muligheder for at indgå en Student Advantage-aftale med Microsoft, skriv da til mig på t-ercart@microsoft.com

 

 

Comments (0)

Skip to main content