Fokuseret feedback til eleverne med nyt add on-program i Word


 Af gæsteblogger Andreas Molander, underviser og Managing Director i LangCorr

Gør grundig og konstruktiv feedback til eleverne i en tidspresset hverdag mulig med Opgaveretteren - et nyt redskab som fungerer med Word.
Som lærer har jeg kraftigt reduceret mit tidsforbrug på at rette elevafleveringer. Det er ingen hemmelighed, at det kan være mildt sagt trivielt at gennemarbejde omkring 30 afleveringer og skrive den samme kommentar om kongruens igen og igen. Ofte følte jeg, at elevernes udbytte var meget begrænset, og for at være ærlig, så opfattede jeg retteprocessen som rendyrket lidelse. Dermed var jeg placeret i en umulig situation. På den ene side var der et krav om, at jeg skulle nå mere og mere i en presset hverdag, og på den anden side er det nødvendigt at give fokuseret og detaljeret feedback, hvis det skal give mening for eleverne.

Dette paradoks var årsagen til, at jeg i samarbejde med dygtige programmører udviklede retteprogrammet, Opgaveretteren, som er en add-on til Microsoft Word. Programmet gør alt det, jeg var træt af let og hurtigt. At det er en add-on vil sige, at man downloader programmet, som så lægger sig som en fane i toppen af Word.

Fokuseret feedback
Ved hjælp af min erfaring med opgaveretning og ved gennemgang af hundredevis af opgaver, opdagede jeg at omkring 200 kommentarer faktisk kunne dække stort set alle elevernes fejl, og det samme har vist sig at være gældende for de fleste ***.

Opgaveretteren indeholder derfor ca. 200 forskellige og let tilgængelige kommentarer til de mest brugte fejltyper til hvert af fagene: Dansk, Engelsk, Tysk, Spansk, Fransk og Italiensk. Lærerne kan selv tilføje yderligere kommentarer eller ændre i kommentarerne. Hver kommentar kan enten fungere som ris eller ros, eller den kan være en meget præcis angivelse af årsagen til, at eleven har gjort noget forkert. Her er et eksempel:

”Nutids – r mangler. Du har glemt at sætte r på udsagnsordet. Det skal man, når det står i nutid. Brug også ”spise-testen”.

Det er grundig og konstruktiv feedback, som eleven også kan bruge fremadrettet. Det tager bare så lang tid at skrive så grundige kommentarer, at jeg ikke kunne nå det i praksis. Derfor kom jeg ofte til bare at skrive ”husk nutids-r” eller ”nutids-r” eller bare ”-r”, hvilket eleven ikke rigtig kan bruge til noget formativt. Med Opgaveretteren skal man bare trykke på én knap.

Undgå skraldespanden
Mange gange sad jeg tilbage med den følelse, at mine elever ikke kiggede på de kommentarer, jeg havde brugt timevis på at skrive. Det var vildt demotiverende at vide, at mit arbejde endte i skraldespanden samtidig med, at jeg havde brugt timer på at skrive kommentarer. Når jeg i dag bruger Opgaveretteren, så sættes flere forskellige læringsstile i spil for at undgå skraldespanden, samtidig med at jeg skal bruge mindre tid.

Når jeg indsætter en kommentar, så kan jeg også vælge at give eleven et link til en video, der behandler præcis det emne, som eleven har besvær med. Samtidig kan jeg tilføje øvelser og film indenfor samme emne. Det vil sige, at har en elev en kongruensfejl, så får eleven lærerens kommentar og en film om kongruens, samt øvelser og spil om emnet.

Når jeg har rettet en opgave, kan jeg se en statistik over brugte kommentarer og på den måde se, hvor eleven har det svært. På den baggrund er det let at tilføje relevante øvelser og spil, der er indbygget i Opgaveretteren.

Differentieret undervisning
Når jeg afleverer et rettet elevsæt tilbage til eleverne, så kan eleverne gå i gang med at rette deres opgaver igennem. De stærke elever har alle muligheder for selv at gøre det ud fra kommentarer, film, spil og øvelser, og jeg kan dedikere næsten al tiden på de svagere elever, der mest har brug for min støtte.

Også når jeg retter opgaverne, kan jeg tage hensyn til elevens niveau. Her handler det om, at rette færre ting, være selektiv i rettelserne og at vælge mellem de forskellige sæt af kommentarer. Nogle gange er det bedre at bruge et af programmets mere avancerede kommentarsæt med avancerede fejltyper og latinske betegnelser, og andre gange skal jeg finde et mere basalt kommentarsæt frem.

Alt kan rettes
Der er ingen begrænsninger på, hvad der kan rettes med Opgaveretteren. Kan det afleveres i et Word-dokument, kan det også få kommentarer med på vejen. Jeg vil rigtig gerne lade alle prøve programmet gratis i 2 måneder. Du skal blot gå ind på www.langcorr.com og downloade programmet. Hvis du bliver glad for programmet, er jeg stolt af at kunne sige, at Materialefonden er så glad for programmet, at de har valgt at gøre det tilskudsberettiget. Dvs. at din skole får betalt halvdelen af udgiften til Opgaveretteren af staten.


Comments (1)

  1. Andreas Molander says:

    Du er meget velkommen til at skrive til mig, hvis du har spørgsmål til programmet. Min mail adresse er andreas@langcorr.com

Skip to main content